2014 8okt

9 Basisscholen in Almere kiezen voor Gom

2014 8okt

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKOFV) koos onlangs voor Gom Schoonhouden in een aanbesteding van de schoonmaak van 9 basisscholen in Almere. Daarmee wordt Gom een steeds grotere aanbieder van schoonmaakwerkzaamheden binnen het primair onderwijs. De opdracht heeft een looptijd van 3 jaar met mogelijk nog tweemaal 1 optiejaar.

SKOFV is een samenwerkingsverband in de regio Flevoland en Veluwe van 27 scholen in het primair onderwijs. De scholen binnen de stichting hebben allen hun eigen identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke levensbeschouwing.