201724apr

Aanzienlijke omzetgroei Gom in 2016

201724apr

Gom heeft in 2016 zowel haar omzet als winst aanzienlijk zien stijgen ten opzichte van 2015. De omzet groeide naar 236,9 miljoen euro en de winstgevendheid is met ruim 1%-punt verbeterd. Directeur Albert van der Meulen is tevreden en ambitieus tegelijk: “Ik ben blij met de verbetering, maar onze ambities reiken verder.”

De omzetgroei is zowel te danken aan de acquisitie van Kleentec als aan het beter presteren van de commerciële organisatie. Hierdoor zijn in 2016 meer grote tenders gewonnen. De kanteling van het sales- en accountmanagement naar een sectorspecifieke aanpak heeft bijgedragen aan een goed salesresultaat. Tevens is ervoor gezorgd dat klanten bij Gom ook klant bleven. De retentiegraad steeg het afgelopen jaar van 84% naar ruim 91%.

Winstgevende en nieuwe bedrijfsonderdelen

Bedrijfsonderdelen die in grote mate hebben bijgedragen aan de stijging van de omzet en de winst zijn onder andere Kleentec, dat vorig jaar is overgenomen, ZorgSupport en Gom Schoonhouden. Gom is zich het afgelopen jaar ook gaan richten op nieuwe markten. Zo is een businessunit opgezet speciaal voor de hospitalitymarkt en is een succesvolle start gemaakt in de hotelmarkt. Voor high end klantvragen heeft Gom het concept ‘Magnifique’ ontwikkeld. En speciaal voor het mkb biedt Gom de nieuwe dienst Directschoon. “We zijn er trots op dat we hiermee in Nederland het eerste volledig online georganiseerde schoonmaakbedrijf zijn waarbij klanten professionele schoonmaakdienstverlening volledig online kunnen inkopen en managen.”

Groei in een krimpende markt
De groei van Gom is opvallend, omdat de markt voor schoonmaak al jaren licht krimpt. Bovendien wordt bij schoonmaakdiensten in toenemende mate gelet op de kosten, terwijl de verwachtingen van klanten stijgen, merkt Van der Meulen. “Daarbij heeft de markt vorig jaar te maken gekregen met het inbesteden van schoonmaakdiensten. De overheid heeft de Rijksschoonmaakorganisatie in het leven geroepen. Dat heeft ons omzet gekost die we elders weer hebben moeten verwerven. Door onze nieuwe salesbenadering is dat gelukt.”

Beleving verhogen en efficiency verbeteren
Gom heeft het afgelopen jaar diverse vernieuwingen doorgevoerd om enerzijds de beleving van schoonmaak te verhogen en anderzijds de efficiency te verbeteren. Van der Meulen: “Denk hierbij aan technologische verbeteringen waardoor we beter weten waar schoonmaak nodig is. In 2016 hebben we ons complete machinepark opnieuw aanbesteed. De nieuwe machines en het beheersysteem zijn veel slimmer, waardoor we efficiënter kunnen werken.” Efficiënter en excellenter werken gebeurde eveneens door het eigen logistieke bedrijf, Facilicom Professional Products, uit te besteden aan een gespecialiseerde partij. Dat zal vanaf 2017 voor een besparing moeten gaan zorgen.

Duurzaamheid

Gom investeerde in 2016 ook in duurzaamheid. Zo zette het bedrijf, een grote werkgever voor de basis van de arbeidsmarkt, in op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers, bijvoorbeeld door aandacht te vestigen op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Tevens biedt het ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: zo’n 5% van het personeelsbestand behoorde in 2016 tot deze doelgroep. Verder werkte Gom aan het verkleinen van de milieu-impact, bijvoorbeeld door elektrische scooters in te zetten en door milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen te gebruiken. Albert van der Meulen: “En onze vuilniszakken zijn circulair. Daarmee zijn we de eerste van Nederland.”

Ambitie voor 2017

Met een geactualiseerde missie en visie, waarbij ‘blij maken met schoon’ het devies is, legt Gom een goede basis voor verdere groei in de toekomst. Van der Meulen besluit: “Onze doelstelling is om in 2017 de ingezette lijn om de meest gewaardeerde schoonmaakorganisatie te zijn verder door te zetten. Dat zal resulteren in groei en verbetering van de winstgevendheid in 2017.”

Voor meer informatie verwijzen we naar het jaarverslag 2016