201310jan

Al snel OSB-keurmerk voor Gom

201310jan

Het OSB keurmerk is een feit. Vanaf 1 januari 2013 is dit keurmerk een symbool om met trots uit te dragen. Als een van de eerste schoonmaakorganisaties binnen de branche draagt Gom dit keurmerk. Wij lopen graag voorop en nemen verantwoordelijkheid.

Met dit keurmerk ontdoet de branche zich van de vooroordelen die er heersen en is zij klaar voor een gelijkwaardige relatie met opdrachtgevers. Het OSB-Keurmerk bevat drie onderdelen:

1) De NEN 4400-1 norm: een bestaande, nationale norm, die eisen stelt aan de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn van medewerkers tot het verrichten van arbeid in Nederland. Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties. Gom voldeed al geruime tijd aan deze norm.

2) De Code Verantwoordelijk Marktgedrag; De doelstelling van de Code is onder andere de verbetering van de kwaliteit van de gehele sector, maar ook de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel. Ook hieraan voldeed Gom al geruime tijd, onze verklaring vindt u hier.

3) Specifieke OSB-eisen die onder andere betrekking hebben op de communicatie met medewerkers, kwaliteitsborging van werkzaamheden, het beschikken over adequate aansprakelijkheidsverzekering en het naleven van de CAO. Uiteraard is ook dit bij Gom goed verzorgd. De controle op het keurmerk heeft bij Gom plaatsgevonden door Qualitatis Certification in combinatie met Dekra (voorheen KEMA). Met dit keurmerk bevestigt Gom aan haar relaties dat op bovengenoemde vlakken zaken prima op orde zijn: een gerust gevoel voor onze klanten.