2017 9okt

Alles over infectiepreventie in Gom ZorgSupport-kenniscentrum

2017 9okt

Adequate schoonmaak is een onmisbare schakel in de keten van infectiepreventie. Gom ZorgSupport neemt daarom, als schoonmaakexpert in de zorg, zelf zijn verantwoordelijkheid. Onder andere door het inrichten van een kenniscentrum en een speciale website www.allesoverinfectiepreventie.nl waarop alle kennis over infectiepreventie is verzameld.

Gom ZorgSupport levert met een effectief hygiënebeleid een belangrijke bijdrage aan het beperken van het risico van infectie-uitbraken binnen zorginstellingen. ‘Wij vinden het tot onze verantwoordelijkheid behoren dat wij goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en desinfectie’, zegt Peggy Smeets, operationeel manager Gom ZorgSupport. ‘Daarom hebben we in 2015 het Kenniscentrum Infectiepreventie (KIP) opgericht. Hierin bundelen we actief interne en externe kennis op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in zorginstellingen.’ Het KIP bevordert onder andere kennisuitwisseling, dient als vraagbaak voor specifieke cases en levert advies en ondersteuning aan klanten.

Marktonderzoek

Vanuit het KIP woont Gom ZorgSupport ook kennissessies bij zoals het lustrumsymposium van het STIP.(Stichting trainingen infectie preventie). Zo blijven we op de hoogte van de behoeftes binnen de zorg en kunnen we daar onze dienstverlening op afstemmen’, aldus Smeets. ‘Met het kenniscentrum speelt Gom ZorgSupport in op de toenemende behoefte vanuit gezondheidsinstellingen om over infectiepreventie mee te denken.’ Maar dat is niet het enige middel. Onlangs voerde Gom ZorgSupport zelf marktonderzoek uit naar het belang van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) die haar activiteiten begin dit jaar wegens geldgebrek moest staken. Gom ZorgSupport toetste in de markt wat het belang is van de WIP en in hoeverre de sector hier afhankelijk van is. Daarnaast toetsten we hoe de medewerkers binnen zorginstellingen op de hoogte worden gebracht van de huidige protocollen Infectiepreventie. De conclusie is dat de werkzaamheden van de WIP erg belangrijk zijn.

Workshop Infectiepreventie

Een ander middel om bewustwording over infectiepreventie te bevorderen is onze speciale workshop over dit onderwerp die medewerkers van Gom ZorgSupport standaard krijgen aangeboden. In theorie- en praktijksessies krijgen deelnemers handvatten om op correcte wijze om te gaan met infectiepreventie in de zorg. Daarnaast krijgen medewerkers jaarlijks een opfriscursus zodat alle medewerkers weten hoe ze met infectiebestrijding moeten omgaan.

Drie pijlers

Gom ZorgSupport richt zich bij haar werk op drie pijlers: Schoon, Veilig en Gastvrij. Schoon is duidelijk: wij zijn een schoonmaakbedrijf. Onze pijler Gastvrij vindt u terug in onze hostmanship-benaderingen. De pijler Veilig richt zich op misschien wel de allerbelangrijkste van de drie: het veilig werken en zorgen voor een veilige omgeving voor patiënt en personeel. Infectiepreventie is daarbij een zeer belangrijk onderdeel!