201612feb

Arbeidsperspectief door Gom ZorgSupport en Radar Uitvoering Oost

201612feb

Een leerwerktraject waarin mensen een opleiding kunnen volgen start binnenkort in het Ni'Je Terphoes. Radar Uitvoering Oost en Gom ZorgSupport gaan de krachten bundelen. Er wordt een leerwerktraject ontwikkeld waarin mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen en door te groeien naar een betaalde baan.

Radar Uitvoering Oost is vanaf 1 januari één van de nieuwe welzijnsaanbieders in Enschede. In deze opdracht, Burgerkracht, wordt ingezet op het activeren van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers krijgen de kans om werkervaring op te doen en hun kennis te verbreden. Het uitgangspunt is: iedereen doet mee! Door meer en ander vrijwilligerswerk in de buurt te organiseren en door opleidingen te bieden, wordt tevens het perspectief op betaalde baan vergroot. Eerder zijn deze trajecten in Rotterdam opgezet, in Enschede krijgen zij een nieuwe jasje. Radar verzorgt het beheer van wijkcentrum het Ni'Je Terphoes in de wijk Boswinkel. In het Ni'je Terphoes krijgen mensen uit de wijk de kans om kosteloos deel te nemen aan de leerwerktrajecten.

Gom ZorgSupport is specialist in het schoonhouden van zorginstellingen. Gom is altijd op zoek naar alternatieve en maatschappelijke invullingen van diensten en mogelijkheden, dit in nauwe samenwerking met de wijk en verschillende organisaties. Elkaar versterken is dan het uitgangspunt. Een voorbeeld hiervan is dat in een instelling voor gehandicaptenzorg in Noord-Nederland vier cliënten samen met medewerkers van Gom het eigen pand schoonhouden. Gezamenlijk schrobben zij badkamervloeren bij deze instelling en verzorgen de glasbewassing. De kwaliteit en het gemak voor de gebruikers van het pand staan hierbij hoog in het vaandel.

In de samenwerking tussen Radar en Gom krijgen inwoners van de wijk Boswinkel de kans om aan de slag te gaan. Schoonmaakkwaliteit, werking materialen en middelen, ergonomische aspecten en omgaan met de klant staan hierin centraal. Uiteindelijk is het doel om van deze potentiële schoonmakers, echte schoonmaakmedewerkers van Gom te maken!