Met het Behavior Learning Lab samen scholen schoon, heel en veilig maken

Vervuiling op school. Het is een probleem dat veel onderwijsinstellingen uit de eigen praktijk kennen. Natuurlijk heeft u daar een schoonmaakbedrijf voor. Maar is veel vervuiling niet mede te voorkomen door scholieren en studenten bewuster te maken van hun eigen aandeel daarin? En hoe dan? Daar heeft Gom Onderwijs het Behavior Learning Lab voor in het leven geroepen. Samen met studenten en opdrachtgevers ontwikkelen we vernieuwende oplossingen om zwerfvuil binnen en buiten scholen effectief aan te pakken. Breder kijken we ook naar veiligheid en vandalisme.

Scholieren en studenten hebben niet altijd de discipline om hun eigen afval op te ruimen. Het leidt tot kantines die rond lunchtijd een rommelige indruk maken, met etensresten op tafels en op de vloer. Collegezalen zijn niet altijd even schoon. Buitenterreinen zijn een ander voorbeeld waar zwerfvuil het imago van de school aantast.

Uit ervaring weten waarom een school vervuilt: jongeren zijn vaak gemakzuchtig. Het is niet stoer om je afval netjes weg te gooien. Daardoor komen schoonmakers niet aan hun eigenlijke werk toe: schoonmaken.

Het antwoord: gedragsbeïnvloeding

Een vieze school is geen visitekaartje. En van extra schoonmaakkosten bent u niet gediend. Daarom komt Gom Onderwijs met een ander antwoord om onderwijsinstellingen schoon, heel en veilig te maken: gedragsbeïnvloeding. Daarvoor is het Behavior Learning Lab in het leven geroepen, specifiek voor het onderwijsveld.

Opdrachtgevers, scholieren en studenten en partners van Gom Onderwijs participeren erin. Zij vormen samen een Denktank in een wisselende samenstelling. Die denktank komt minimaal eenmaal per jaar bijeen om ideeën te genereren. Uit een van die sessies is bijvoorbeeld het idee en de ontwikkeling van de Trash Roulette ontstaan.

Lees meer over de Trash Roulette

Ook kan de denktank projectspecifiek aan de slag, gericht op één onderwerp. Zo is er in de zomer van 2019 een sessie gewijd aan de peukenproblematiek, rondslingerende sigarettenpeuken bij de ingang van (hoge)scholen en universiteiten. De ideeën uit de Denktank worden uitgetest in de praktijk.

Learning Community voert uit

Uit de periodieke sessies worden per keer een aantal ideeën geselecteerd. Die worden voorgelegd aan de Learning Community, de opdrachtgevers van Gom Onderwijs uit het voortgezet, middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs. Twee, drie ideeën uit een sessie worden uitgewerkt,onder supervisie van de programmamanager van het Behavior Learning Lab. Scholen die een van de experimenten uitvoeren delen mee in de ontwikkelingskosten via de Bank, waardoor deelname ook kostentechnisch interessant blijft. Hun ervaringen worden weer gedeeld met de community.

Met deze methodiek ontwikkelen we samen met onze onderwijspartners nieuwe concepten, pilots en Experimenten om gedrag van studenten en scholieren positief te beïnvloeden. 

Kennisontwikkeling

Kennis delen en nieuwe kennis ontwikkelen kan een doorbraak betekenen in zwerfvuil op scholen. Met het Behavior Learning Lab wil Gom Onderwijs die kennisontwikkeling stimuleren en faciliteren. Ook voor u kan het Lab een opstap zijn naar een schonere school en beheersbare schoonmaakkosten.