2015 1mei

Besparing uitbesteding schoonmaak snel inzichtelijk met rekentool SaveR

2015 1mei

Veel instellingen voor de ouderen- en gehandicaptenzorg vragen zich af of uitbesteding van schoonmaakwerk een verstandige keuze is. Met de rekentool SaveR kunnen zorginstellingen snel een betrouwbare rekensom maken van het besparingspotentieel.

Zorginstellingen staan voor de uitdaging om met een krapper budget toch zorg van goede kwaliteit te blijven bieden. Het uitbesteden van het schoonmaakonderhoud aan een specialistisch bedrijf kan een slimme manier zijn om efficiencywinst en kwaliteitsverbetering te combineren. Of dit voor een instelling een goede stap is hangt voor een groot deel af van de kostenbesparing die met uitbestede schoonmaak wordt gerealiseerd. Met de unieke digitale rekentool SaveR van Gom ZorgSupport is dit besparingspotentieel snel en eenvoudig te berekenen.

Een betrouwbare indicatie

Gom ZorgSupport heeft van deze tool zowel een variant voor de ouderenzorg als voor de gehandicaptenzorg ontwikkeld. Zorginstellingen kunnen zo op basis van een betrouwbare indicatie een weloverwogen besluit nemen over het al dan niet in gang zetten van een uitbestedingstraject. Uitbesteding aan Gom ZorgSupport biedt bovendien meer dan alleen financieel voordeel; ook de kwaliteit en de efficiency van het schoonmaakwerk krijgt een impuls. 

SaveR brengt besparing in beeld

Op basis van ervaring bij klanten, zoals bij Daelzicht, een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Limburg, concludeert Gom ZorgSupport dat de gemiddelde efficiencywinst door uitbesteding van schoonmaakwerk rond de 30% ligt. Dit verschilt uiteraard per specifieke situatie. SaveR is gebaseerd op een vergelijking van de cao Schoonmaak, de cao voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen (en Thuiszorg) en de cao Gehandicaptenzorg. Door in SaveR een beperkt aantal gegevens in te vullen, zoals ureninzet, ziekteverzuimpercentage en btw-percentage, ontstaat er meteen een beeld van de besparing die mogelijk is. De berekening kan samen met een accountmanager van Gom ZorgSupport worden uitgevoerd op een laptop of i-Pad. Op termijn komt er ook een online versie van SaveR beschikbaar, waarmee de facilitair managers zelf aan de slag kunnen.

Bezuinigen versus flexibiliteit

Herman Busch, directeur Gom ZorgSupport, vertelt enthousiast: 'We merken tijdens onze gesprekken met zorginstellingen dat zij door de ingrijpende wijzigingen in het zorgstelsel druk bezig zijn zich te oriënteren hoe om te gaan met de krimpende inkomstenstroom. De facilitair manager staat voor een dilemma; bezuinigen kan ten koste gaan van de flexibiliteit die je zo hard nodig hebt. Als oplossing wordt vaak gedacht aan uitbesteding van de schoonmaaktaken. Dat raakt de eigen medewerkers, voor je dit intensieve traject ingaat wil je daarom eerst weten welke financiële besparing dit oplevert. Om dit inzicht te verkrijgen heeft Gom ZorgSupport SaveR ontwikkeld.'