2018 2jul

Certificering Sociaal Ondernemen

2018 2jul

Gom is voor de komende twee jaar opnieuw PSO trede 1 gecertificeerd. PSO staat voor ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen’ en is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen meet en zichtbaar maakt.

Uit de audit die onlangs heeft plaatsgevonden, is gekomen dat Gom op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uiteraard willen we doorgroeien op de PSO-prestatieladder. Wij gaan ons dan ook de komende tijd onder andere verder inzetten om werkgelegenheid aan te bieden aan kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.