Cliënten succesvol aan de slag in de schoonmaak

Op 1 oktober 2013 begonnen Gom ZorgSupport en de Groningse instelling De Zijlen een pilot met de inzet van cliënten met een verstandelijke beperking in de schoonmaak. In april van dit jaar kon worden geconstateerd dat de pilot bijzonder succesvol is verlopen. Inmiddels zijn vier cliënten aan de slag bij Gom ZorgSupport en wordt er alles aan gedaan om het project uit te breiden.

Lees meer op ons faciltiair kenniscentrum.