Gom Specialistische Reiniging. Oók specialist in CMR-reiniging

CMR-stoffen zijn in korte tijd uitgegroeid tot een groot maatschappelijk probleem. Hoe meer erover bekend is, hoe duidelijker het wordt wat precies de gevaren zijn voor de volksgezondheid. CMR is de afkorting voor een drietal kankerverwekkende stofsoorten die vrijkomen in de industrie: carcinogeen, mutageen, reprotoxische stoffen. Door de brede toepassing van veel CMR-stoffen is het risico dát er iets gebeurt groot. Daarom hameren overheid (zie campagne van de overheid: https://hoeveiligwerkjij.nl/) en andere instanties op een effectieve aanpak. Gom Specialistische Reiniging heeft veel ervaring in het reinigen, verwijderen en saneren van omgevingen waar met CMR-stoffen wordt gewerkt.

Welke CMR-stoffen onderscheiden we?

Er zijn drie soorten CMR-stoffen die in het bijzonder in de belangstelling staan: chroom-6, dieselmotoremissie (DME) en fijnstof.

Chroom-6

Chroom-6 is een metaal dat zich goed hecht aan andere oppervlakten. Het heeft uitstekende conserverende eigenschappen en wordt om die reden breed toegepast. Chroom-6 wordt bijvoorbeeld toegevoegd aan de verf die wordt gebruikt op auto’s, treinen, bussen, vliegtuigen, sleepboten, deuren, kozijnen en opslagtanks.

Lees meer over chroom-6

DME

DME is de uitstoot van dieselmotoren. Het is een mengsel van gassen, dampen en vaste deeltjes. Een deel daarvan is gevaarlijk voor de gezondheid, omdat de stoffen kankerverwekkend zijn. Dieselmotoren zijn veelvuldig in gebruik, niet alleen in auto’s maar ook voor industriële toepassingen.

Lees meer over DME

Fijnstof

Fijnstof is de verzamelnaam van stofdeeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer met een verschillende chemische samenstelling. Wat die deeltjes gemeen hebben is dat er gezondheidsschade door kan ontstaan. De kleinste deeltjes, ultrafijnstof, kan zelfs nog meer schade aanrichten doordat deze diep in de longen kunnen terechtkomen.

Lees meer over fijnstof

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Gom Specialistische Reiniging heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het saneren, verwijderen en schoonmaken van kantoren, (bedrijfs)gebouwen en werkplaatsen die zijn verontreinigd door CMR-stoffen. Met een gestructureerde werkwijze kunnen we elke opdrachtgever een plan van aanpak op maat aanbieden om tot een nulpuntsituatie te komen. We zijn adviseur en uitvoerder tegelijk.

Een risico-inventarisatie en evaluatie van uw werkplaats
Een risico-inventarisatie en -evaluatie is een middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Een gehele inventarisatie van uw bedrijf vraagt de inzet van een arbo-deskundige. Gom Specialistische Reiniging beperkt zich met de RI&E uitsluitend tot werkplaatsen.

Met u als opdrachtgever bespreken we wat onze adviseurs hebben geconstateerd in uw werkplaats aan CMR-stoffen. U krijgt een betrouwbaar advies over de bronaanpak en reinigingsacties die met de verontreiniging kunnen afrekenen. Dit wordt opgenomen in een stappenplan annex CMR werkplan.

Mogelijke oplossingen
In werkplaatsen en bedrijven gelden vaak procedures en protocollen voor het werken met CMR-stoffen. Ons advies richt zich voornamelijk op de aanpak van de bron en het reinigen van de werkplaats. Belangrijke punten hierbij zijn:

  • Welke procedures zijn bij reiniging van belang? Wat mag wel en niet?
  • Wat zijn de gevaren en risico’s ?
  • Zijn er specifieke veiligheidseisen bij toegang of op het terrein?
  • Hoe goed is de bereikbaarheid?
  • Welke methodiek wordt ingezet?
  • Wie zijn de contactpersonen?
  • Wat zijn de oplossingen bij bepaalde punten?

Plan van aanpak
In het plan van aanpak vindt u terug welke maatregelen moeten worden genomen om de risico’s weg te nemen. U krijgt een helder beeld van de planmatige aanpak van Gom Specialistische Reiniging. Een beeld tot in de details: welke medewerkers komen bij u de werkzaamheden uitvoeren en hoe zijn zij geregistreerd en gekeurd met het oog op de omgang met carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen.

Voorlichting
Daarnaast is het verstandig medewerkers en stakeholders inzicht te geven in het omgaan met potentieel gevaarlijke situaties. In samenwerking met u kan Gom Specialistische Reiniging medewerkers praktisch voorlichten over het beperken van fijnstof, DME, CMR-stoffen of chroom-6.

Lees meer over CMR-stoffen

Het laatste nieuws ontvangen in uw mailbox?

Vraag een betrouwbaar advies of offerte aan

Wilt u meer informatie over CMR? Laat uw gegevens achter, dan nemen wij hierover contact met u op. Of neem zelf contact op met Peter van Gogh, productmanager Specialistische Reiniging. Dit kan telefonisch via 06 53 70 25 20 of per e-mail naar pvgogh@gom.nl.

 

Ik ga ermee akkoord dat Gom mijn persoonsgegevens verwerkt om mij via verschillende marketingkanalen te informeren. Je kunt jezelf op elk moment afmelden voor onze communicatie. Voor meer informatie raadpleeg onze privacy statement.