Specialist in het saneren van chroom-6

Chroom-6 is een carcinogene stof die voorkomt op de CMR-lijst van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Het saneren en verwijderen van deze stof zou hoge prioriteit moeten hebben binnen bedrijven. Zonder bescherming tegen chroom-6 kan hoge blootstelling aan de stof toxische effecten veroorzaken, zowel acuut als chronisch. Dat is bijvoorbeeld schade aan weefsels en cellen, maar ook blijvende effecten zoals allergie. Ook kan beschadiging van het DNA tot kanker leiden, aangezien chroom-6 makkelijk in de huidcellen wordt opgenomen. Inadequate bescherming tegen of slechte reiniging van chroom-6 vervuiling kan dus ernstige gevolgen hebben. Effectieve reiniging en goed saneren van oppervlakten die vervuild zijn met chroom-6 is noodzaak voor bescherming van werknemers én gebruikers. Gom Specialistische Reiniging is de expert op het gebied van chroom-6 verwijderen en saneren.

De toepassingen van chroom-6 en een test om te controleren of u moet saneren

Chroom-6 staat bekend om zijn roestwerende eigenschappen. Het is een ideaal middel om metaal te beschermen en te conserveren. Ook kan chroom-6 hout conserveren en beschermen tegen houtrot. De toepassing van chroom-6 is heel breed:

 • Op vliegtuigen
 • Op vervoersmiddelen zoals treinen, auto’s, bussen, trams en tractoren
 • Op schepen zoals fregatten, sleepboten en tankers
 • In gebouwen zoals op deuren, kozijnen en trapleuningen
 • Op kunstwerken zoals bruggen, staalconstructies en hefconstructies
 • Op en in apparatuur zoals besturingskasten, opslagtanks, pompen en industriële computers

U ziet dat chroom-6 in veel verschillende sectoren toegepast kan worden, waardoor het wellicht nodig is om ook binnen uw bedrijf bescherming tegen deze carcinogene stof te regelen. Met de CMR-checklist van Gom Specialistische Reiniging kunt u inschatten of er eventueel sprake is van CMR-vervuiling binnen uw bedrijf. Doe de test en verzeker uzelf van een veilige werkomgeving!


Download de checklist

Wat zijn de risico’s van chroom-6?

De carcinogene stof chroom-6 heeft meerdere risico’s voor de gezondheid, zowel acuut als chronisch. Acute gevolgen zijn bijvoorbeeld schade aan luchtwegen en irritatie aan het neusslijmvlies bij inademen, beschadiging van het hoornvlies bij oogcontact, ontstekingen en zweren bij huidcontact en braken of misselijkheid als het in het lichaam terechtkomt. Chronische effecten zijn bijvoorbeeld huidzweren bij huidcontact, longkanker door inhalatie en verminderde vruchtbaarheid.

Waardoor ontstaat blootstelling?

Sinds het bekend worden van de schadelijke effecten is er in ons land veel meer aandacht voor de preventie van medewerkers om hen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van chroom-6. Blootstelling komt vooral voor in de leerindustrie, de betonindustrie en de houtveredeling, bij schildersbedrijven en in de metaalbewerking. Ook monteurs bij onderhoudsbedrijven, medewerkers bij saneringsbedrijven en medewerkers van sloopbedrijven kunnen met de stof te maken krijgen. De oorzaak van blootstelling aan chroom-6 is meestal dat er geen of onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen, zoals kleding of maskers. In het Arbobesluit is daarom opgenomen dat bedrijven de volgende maatregelen moeten nemen:

 • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie voor het verwijderen van chroom-6
 • Het maken van een werkplan voor de aanpak van de reiniging van chroom-6
 • Het toepassen van technieken conform de huidige stand van de ontwikkeling
 • Het registreren van het aantal uren dat medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6
 • Het medisch keuren van medewerkers en het bieden van voldoende bescherming tegen chroom-6

Geef adequate voorlichting aan betrokkenen

Naast het op de correcte manier beschermen tegen en reinigen van chroom-6 vervuiling, is het verstandig medewerkers en stakeholders inzicht te geven in het omgaan met potentieel gevaarlijke situaties. In samenwerking met u kan Gom Specialistische Reiniging medewerkers en stakeholders praktisch voorlichten over het beperken van risico’s wanneer er tijdens de dagelijkse werkzaamheden CMR-stoffen vrijkomen zoals:

Terug naar overzicht CMR-reiniging

Vraag een betrouwbaar advies of offerte aan

Wilt u meer informatie over het saneren en verwijderen van Chroom-6 of een van de andere CMR-stoffen? Laat uw gegevens achter, dan nemen wij hierover contact met u op. Of neem zelf contact op met Peter van Gogh, productmanager Specialistische Reiniging. Dit kan telefonisch via 06 53 70 25 20 of per e-mail naar pvgogh@gom.nl.

 
 

Ik ga ermee akkoord dat Gom mijn persoonsgegevens verwerkt om mij via verschillende marketingkanalen te informeren. Je kunt jezelf op elk moment afmelden voor onze communicatie. Voor meer informatie raadpleeg onze privacy statement.