Gom Specialistische Reiniging. Ook specialist in chroom-6

Chroom-6 is een carcinogene stof die voorkomt op de CMR-lijst van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Bij hoge blootstelling kan de stof acute toxische effecten veroorzaken, zowel acuut als chronisch. Dat is bijvoorbeeld schade aan weefsels en cellen, maar ook blijvende effecten zoals allergie. Ook kan beschadiging van het DNA tot kanker leiden. Chroom-6 wordt makkelijk in de huidcellen opgenomen. Daardoor kan het eenvoudig tot ernstige gevolgen leiden. Effectief reinigen, saneren en verwijderen van oppervlakten die vervuild zijn met chroom-6 is noodzaak. Het is het werkterrein van Gom Specialistische Reiniging.

Chroom-6 staat bekend om zijn roestwerende eigenschappen. Het is een ideaal middel om metaal te beschermen en te conserveren. Ook kan chroom-6 hout conserveren en beschermen tegen houtrot. De toepassing van chroom-6 is heel breed:

 • Op vervoersmiddelen zoals treinen, auto’s, bussen, trams en tractoren
 • Op vliegtuigen
 • Op schepen zoals fregatten, sleepboten en tankers
 • In gebouwen zoals op deuren, kozijnen en trapleuningen
 • Op kunstwerken zoals bruggen, staalconstructies en hefconstructies
 • Op en in apparatuur zoals besturingskasten, opslagtanks, pompen en industriële computers

Met de CMR-checklist van Gom, kunt u inschatten of er eventueel sprake is van CMR-vervuiling binnen uw bedrijf. Doe de test en verzeker uzelf van een veilige werkomgeving!

Download de checklist

Wat zijn de risico’s?

Chroom-6 heeft meerdere risico’s voor de gezondheid, zowel acuut als chronisch. Acute gevolgen zijn bijvoorbeeld schade aan luchtwegen en irritatie aan het neusslijmvlies bij inademen, beschadiging van het hoornvlies bij oogcontact, ontstekingen en zweren bij huidcontact en braken of misselijkheid als het in het lichaam terechtkomt.

Chronische effecten zijn bijvoorbeeld huidzweren bij huidcontact, longkanker door inhalatie en verminderde vruchtbaarheid.

Waardoor ontstaat blootstelling?

Sinds het bekend worden van de schadelijke effecten is er in ons land veel meer aandacht voor de preventie van medewerkers die met chroom-6 moeten werken. Dat komt vooral voor in de leerindustrie, de betonindustrie en de houtveredeling, bij schildersbedrijven en in de metaalbewerking. Ook monteurs bij onderhoudsbedrijven, medewerkers bij saneringsbedrijven en medewerkers van sloopbedrijven kunnen met de stof te maken krijgen. De oorzaak van blootstelling aan chroom-6 is meestal dat er geen of onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen, zoals kleding of makers.

In het Arbobesluit is daarom opgenomen dat bedrijven de volgende maatregelen moeten nemen:

 • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie
 • Het maken van een werkplan voor de aanpak van chroom-6
 • Het toepassen van technieken conform de huidige stand van de ontwikkeling
 • Het registreren van het aantal uren dat medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6
 • Het medisch keuren van medewerkers

Voorlichting

Daarnaast is het verstandig medewerkers en stakeholders inzicht te geven in het omgaan met potentieel gevaarlijke situaties. In samenwerking met u kan Gom Specialistische Reiniging medewerkers en stakeholders praktisch voorlichten over het beperken van fijnstof, DME, CMR-stoffen of chroom-6.

Terug naar overzicht CMR-reiniging

bronvermelding: www.rivm.nl en www.szw.nl

Vraag een betrouwbaar advies of offerte aan

Wilt u meer informatie over Chroom-6? Laat uw gegevens achter, dan nemen wij hierover contact met u op.

 
 

Ik ga ermee akkoord dat Gom mijn persoonsgegevens verwerkt om mij via verschillende marketingkanalen te informeren. Je kunt jezelf op elk moment afmelden voor onze communicatie. Voor meer informatie raadpleeg onze privacy statement.