Dieselmotoremissie (DME)

DME staat voor dieselmotoremissie, oftewel de uitlaatgassen van dieselmotoren. De uitstoot van een dieselmotor bevat een mengsel van gassen, dampen en vaste deeltjes. Een gedeelte hiervan is toxisch en kankerverwekkend zoals roet, zware metalen (arseen, seleen, beryllium en chroom), PAK’s en PCB’s, enkelvoudige aromaten (BTEX-benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen), aldehyde en ketonen. De experts van Gom Specialistische Reiniging in Schiedam staan klaar voor het professioneel verwijderen van de dieselmotoremissie (DME) op oppervlakken conform alle vereisten.

Wat zijn de risico’s van dieselmotoremissie?

De uitstoot van een dieselmotor bestaat uit carcinogene stoffen die de kans op blaaskanker en longkanker verhogen. Daarom staat dieselmotoremissie (DME) op de CMR-lijst (ook wel de SZW-lijst genoemd) van kankerverwekkende middelen en is het belangrijk om deze zorgvuldig te verwijderen. Bij langdurige blootstelling zijn ook andere gezondheidsklachten mogelijk, zoals luchtwegklachten, ontstekingsreacties, hart- en vaatziekten en veranderingen van de longfunctie die kunnen samenvallen met COPD en astma. Dankzij onze handige CMR-checklist kunt u inschatten of er eventueel sprake is van CMR-vervuiling binnen uw bedrijf. Doe de test en verzeker uzelf en uw medewerkers van een veilige werkomgeving!

Download de checklist

Werkgevers moeten maatregelen nemen

Per dieselmotor is de uitstoot weer anders. Dit is afhankelijk van het type motor, de brandstof en de kwaliteit van de motor. Omdat uitlaatgassen van dieselmotoren worden gezien als kankerverwekkend, moeten werkgevers maatregelen nemen om de blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) te voorkomen of te beperken, bijvoorbeeld door het verwijderen ervan. Daarvoor moet een werkgever een risico-inventarisatie en evaluatie opstellen. Hier helpen onze medewerkers u graag mee. Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van grenswaarden. Tot die tijd zijn werkgevers verplicht om streefwaardes op gezondheidskundige niveaus te handhaven.

Wat kunt u als werkgever doen?

Een werkgever kan aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie voor gevaarlijke stoffen bepalen wat het risico van blootstelling aan DME’s is. In het ideale geval moet het risico worden beheerst door het helemaal weg te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • Te werken met andere motoren
  • Motoren beter te onderhouden
  • Een ventilatiesysteem te installeren

Ook het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen kan het risico terugdringen, met name middelen die zijn bedoeld als adembescherming. De BOVAG heeft in samenwerking met de vakbonden, het ministerie en de Inspectie SZW een norm afgesproken voor de mobiliteitsbranche. In die norm is afgesproken welke maatregelen werkgevers minimaal moeten treffen om hun werknemers te beschermen.

Vertrouw op onze expertise en voorlichting voor uw veilige omgeving

Gom Specialistische Reiniging is ervaren in het reinigen van ruimtes en oppervlakten die bloot zijn gesteld aan DME. Daarbij houden we alle wettelijke voorschriften nauwlettend in het oog. Zo is het voor het saneren van DME verplicht om vooraf ter plekke een werkopname te doen. Onze projectleider brengt aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie alle risicoplekken in kaart. Samen met u als opdrachtgever bepalen we welke specifieke veiligheidseisen en procedures voor uw gebouwen en terrein vereist zijn. Aan de hand van deze evaluatie, ontvangt u een compleet rapport dat inzicht geeft in het werkplan dat we gaan volgen. Daarnaast is het verstandig medewerkers inzicht te geven in het omgaan met potentieel gevaarlijke situaties. In samenwerking met u kunnen de experts van Gom Specialistische Reiniging uw medewerkers praktisch voorlichten over het beperken en verwijderen van dieselmotoremissie (DME), houtstof, CMR-stoffen of chroom-6.

Hoe gaat het saneren van DME in zijn werk?

Onze CMR-specialisten hebben een werkprogramma voor de specialistische reiniging en het saneren van dieselmotoremissie (DME) opgesteld. Dit werkprogramma beschrijft welke instructies moeten worden gevolgd. Afhankelijk van de geconstateerde verontreiniging, volgen onze getrainde medewerkers de volgende procedure:

  • Met een industriestofzuiger voorzien van HEPA-filter de horizontale oppervlakten schoonzuigen waar DME op kan neerdalen.
  • De oppervlakten vervolgens nat afnemen.
Terug naar overzicht CMR-reiniging

Vraag een betrouwbaar advies of offerte aan

Wilt u meer informatie over dieselmotoremissie (DME) en het saneren daarvan? Wij plannen graag een afspraak met u in voor een werkopname. Neem contact met ons op en we helpen u graag verder. Onze productmanager Specialistische Reiniging, Peter van Gogh, is bereikbaar op 06 53 70 25 20 of op pvgogh@gom.nl.

 
Ik ga ermee akkoord dat Gom mijn persoonsgegevens verwerkt om mij via verschillende marketingkanalen te informeren. Je kunt jezelf op elk moment afmelden voor onze communicatie. Voor meer informatie raadpleeg onze privacy statement.