2016 5jul

Communities binnen een grotere community

2016 5jul

Serife Dikbas, studente Facility Management aan Hogeschool Rotterdam, heeft in juni haar scriptie voltooid. Serife heeft onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van facilitaire dienstverlening op de algemene studententevredenheid in het hoger onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het platform onderwijs. Het platform, bestaande uit Gom en een aantal facilitaire bedrijven van hogescholen en universiteiten, heeft als doel een aantal onderzoeken door studenten uit te laten voeren die zowel Gom als de facilitaire branche verder helpen in de professionalisering van het werkveld.

Het platform constateert dat de algemene studententevredenheid steeds hoger staat op de agenda van het College van Bestuur, maar dat er gebrek is aan kennis over de daadwerkelijke toegevoegde waarde van facilitaire dienstverlening hierop.

Onderzoek
Met de operationalisatie van het begrip 'algemene studenttevredenheid' komt naar voren dat de inhoud van de opleiding het meest van invloed is op de studenttevredenheid, gevolgd door faciliteiten (studiewerkplekken, ICT, catering, schoonmaak, veiligheid). De docenten, vooruitzichten op een baan en de stad waarin je studeert maken dit rijtje compleet. Het belang van facilitaire dienstverlening in verhouding tot de overige elementen, die algemene studententevredenheid beïnvloeden, is moeilijk vast te stellen. De elementen zijn namelijk een samenspel, dus het is lastig om facilitaire dienstverlening hieruit te destilleren. Toch wordt facilitaire dienstverlening op de tweede plaats, na de inhoud van de opleiding, gewaardeerd.

Community-gevoel
Serife concludeert dat beschikbaarheid van studiewerkplekken, ICT en inrichting van studiewerkplekken, gastvrijheid van medewerkers en de sfeer van het gebouw de top 5 vormen als het gaat om het effect op de algemene tevredenheid. Hiermee kunnen opleidingen een identiteit creëren in de huisvesting, waardoor het community-gevoel bij studenten wordt verhoogd. Dit community-gevoel speelt, in de hedendaagse grote gebouwen van onderwijsinstellingen, een belangrijke rol. Zo blijkt dat een student van de Hogeschool Rotterdam het prettig vindt om in de gebouwen van de Erasmus Universiteit te ontmoeten en te studeren, omdat hier een 'campussfeer' hangt, met alle faciliteiten die daarbij horen.

Mieke Sprinkhuizen, accountmanager onderwijs bij Gom Schoonhouden en begeleider van Serife, vindt dit resultaat verrassend. "Er is een duidelijk effect gemeten van goede facilitering van studiewerkplekken op de studenttevredenheid en het community-gevoel. Uiteraard zien wij ook wel ontwikkelingen in de 'couleur locale', maar uit dit onderzoek blijkt een duidelijk effect ervan op de tevredenheid van de student. Studiewerkplekken die zijn ingericht op basis van opleidingssoorten verbeteren de identiteit en onderlinge communicatie. Hier willen wij als Gom Schoonhouden en Facilicom verder op gaan inspelen."

Couleur-locale
Op basis van de conclusies van het onderzoek adviseert Serife om op basis van couleur locale-gedachte, in co-creatie met het onderwijs en de studenten studiewerkplekken te creëren, die de identiteit van opleidingen versterken en daarmee het community-gevoel bevorderen. De studieomgeving moet een plek worden die meer ontmoeting, verbinding en inspiratie teweeg brengt. Daarom adviseert zij ook om functies in nabijheid van onderwijsgebouwen en andersom te stimuleren. Studenten geven aan dat studeren een leuk, dynamisch proces is en dat de omgeving daarop moet inspelen. Door faciliteiten te verzorgen zoals diverse cafés, lounges en creatieve ruimtes (theater-/debatteringszaal) waar studenten kunnen ontmoeten, wordt kennisdeling op een interactieve en inspirerende manier gestimuleerd.

Mieke Sprinkhuizen: "De resultaten van dit onderzoek kunnen wij en de overige platformleden gebruiken om onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de wensen van de interne klant: de student. Aan deze conclusies ligt een daadwerkelijk onderzoek ten grondslag, iets wat altijd enorm helpt om meer draagvlak bij de interne stakeholders binnen de onderwijsinstellingen te creëren."