2014 2mei

Compacter directieteam en Groot MT Gom werken aan klantgerichtheid

2014 2mei

Gom Schoonhouden maakt bekend dat het met ingang van 1 mei werkt met een compacter directieteam ondersteund door een "Groot  Managementteam". Deze organisatorische wijzigingen maken het mogelijk om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen, daarmee sneller te schakelen en daardoor klantgerichter op te kunnen optreden.

Gom Schoonhouden - behorend bij de vijf grootste schoonmaakbedrijven van ons land - heeft de ambitie om in 2015 de meest klantgerichte schoonmaker van Nederland te zijn. Dat red je niet meer door het zorgen voor "operational excellence". We willen in samenwerking met de klant graag waarde toevoegen of creëren', vertelt Rob Alsema, algemeen directeur van de schoonmaakdivisie. 'Met het oprichten van een 'Groot Managementteam' zitten we korter op de bal, weten we beter wat er bij de klant leeft en is er meer bevoegdheid om klantgerichte beslissingen te nemen. Op deze wijze kunnen we nog meer invulling geven aan onze pay off; Gom. Laat uw organisatie stralen', besluit Rob Alsema.   

Met de inrichting van een Groot MT is er ook een herschikking van portefeuilles binnen het directieteam van Gom Schoonhouden. Het directieteam ziet er met ingang van 1 mei als volgt uit: Rob Alsema, algemeen directeur, Rian de Jong, operationeel directeur, Patricia Ghering, commercieel directeur en Aura Groen, directeur personeel & organisatie.