201525mrt

Daelzicht en Gom ZorgSupport zetten samenwerking voort

201525mrt

In januari is door Daelzicht, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking,  het contract ondertekend waarbij de schoonmaakwerkzaamheden de komende 5 jaar in zijn geheel worden uitbesteed aan Gom ZorgSupport.  De afgelopen jaren is een zorgvuldig en geleidelijk traject bewandelt om te komen tot de nieuwe uitbestede situatie.

Vanaf 2005 is Gom ZorgSupport actief bij Daelzicht, waarbij samen met de eigen dienst de dagelijkse en periodieke schoonmaak op alle locaties van Daelzicht werd verzorgd.

Door Gom ZorgSupport is in 2011 op verzoek van Daelzicht een plan opgesteld om te komen tot volledige uitbesteding met undermanagement als tussenstap. Er heeft onderzoek plaatsgevonden door de hele organisatie; managers, teamleiders, schoonmaakmedewerksters ten aanzien van  knelpunten in de schoonmaak in de breedste zin van het woord. Dit onderzoek vormde mede de uitgangspunten voor het revitaliseringstraject dat gestart werd per 1 januari 2013.

Tijdens dit traject werden de medewerkers van de eigen dienst die schoonmaakwerkzaamheden uitvoerden in maximaal een halfjaar, gedurende 9 weken getraind en intensief begeleid. De begeleiding werd geleverd door zowel de Daelzicht Academie als door de rayonleiding van Gom ZorgSupport.  Doel was om te leren werken volgens de methodiek en norm van Gom ZorgSupport.  Na 7 maanden was het hele eigen medewerkersbestand in het bezit van het revitaliseringscertificaat. De schoonmaak vond vanaf die tijd op alle locaties van Daelzicht op uniforme wijze plaats ongeacht of de werkzaamheden door de eigen dienst of door Gom ZorgSupport werden uitgevoerd.

Na deze undermanagement fase was het tijd voor de volgende stap: de voorbereiding voor de uitbesteding van alle schoonmaakwerkzaamheden En daarmee de overname van die eigen dienst medewerkers die voor het merendeel van hun tijd schoonmaakwerkzaamheden uitvoerden. Na een zorgvuldig traject zijn per 1 januari 2015 in nauwe samenwerking met Daelzicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad alle schoonmaakwerkzaamheden overgedragen en zijn 18 medewerkers van de eigen dienst in dienst getreden bij Gom ZorgSupport.

Riny Heuts, Teamleider Huishouding en Kleding- en Linnenservice Daelzicht: 'Het was een intensieve tijd, waarin we een grote verandering tot stand hebben gebracht in een goede samenwerking, daar mogen we met zijn allen best trots op zijn.'

Herman Busch, directeur Gom ZorgSupport, is vanzelfsprekend blij met de verlenging van de samenwerking met Daelzicht en de manier waarop het eindresultaat is bereikt: "Dit traject om vanuit een inbestede situatie via een undermanagement fase te komen tot volledige outsourcing is een voorbeeld hoe wij instellingen ondersteunen met het flexibiliseren van het personeelsbestand. We merken bij andere instellingen dan ook dat er veel belangstelling is voor onze aanpak".