De werkplek van... Gabriëlla de Goede

‘Ik vind het een voorrecht om mensen het beste uit zichzelf te laten halen’
 
Ze werkte jarenlang in de zorg, maar stapte over naar de schoonmaak omdat ze een baan zocht met kortere lijnen en een meer resultaatgerichte focus. En uiteindelijk is Gabriëlla de Goede toch weer in de zorg terechtgekomen, zij het als rayonleidster van Gom Zorg. Haar achtergrond is inmiddels goud waard voor de opdrachtgever die zij heeft, zorginstelling De Zijlen. En met opvallende projecten als cliëntparticipatie en schoonmaker-plus zit het met die resultaatgerichte instelling wel goed.

Eén opdrachtgever heeft Gabriëlla de Goede in haar rayon, maar wel een grote: De Zijlen, de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, die in geheel Groningen locaties heeft. Maar taken heeft ze des te meer. ‘Daarnaast begeleid ik een collega-objectleidster in Friesland en ik coach nog een collega die verantwoordelijk is voor onder andere Koninklijke Kentalis. Bij Gom Zorg ondersteun ik bij de basisopleiding schoonmaak en heb ik pas nog een verzuimopleiding gegeven. O ja, en ik ben ook nog gediplomeerd VSR-adviseur/inspecteur. Je kunt dus wel zeggen dat ik breed inzetbaar ben.’
 
Ongeveer 12 jaar geleden stapte ze over naar de schoonmaaksector. Bij diverse andere schoonmaakbedrijven deed Gabriëlla een schat aan ervaring op, om uiteindelijk te eindigen waar ze begon: in de zorg, als rayonleidster voor Gom Zorg. ‘Op de plek waar ik nu zit, komt mijn achtergrond natuurlijk helemaal tot zijn recht.’

Cliëntparticipatie

Haar betrokkenheid als rayonleidster leidde tot een opvallend en succesvol project: cliëntparticipatie. Vier personen met een verstandelijk beperking, cliënten van De Zijlen, draaien inmiddels mee in het schoonmaakproces op de locaties. Het is een goed voorbeeld van de manier waarop Gabriëlla graag werkt. ‘Ik ben een echter verbinder. Daar ligt mijn kracht. Ik kijk nooit naar beperkingen, maar focus me op mogelijkheden van individuen en groepen, ik ben een kansenmaker. Ik probeer iedereen in zijn of haar kracht te zetten. Of het nu een collega uit mijn eigen team is of uit het team van de klant. Ik vind het bijna een voorrecht, dat ik in mijn functie in staat ben om mensen het beste uit zichzelf te laten halen. Om hen de gelegenheid te bieden om datgene te doen dat ze leuk vinden, om de competenties die ze in zich hebben te verwezenlijken.’

Schoonmaker-plus

Een ander project uit haar koker is de functie van schoonmaker-plus. Gabriëlla: ’Ik probeer te zoeken naar mogelijkheden voor de schoonmaakmedewerkers die affiniteit met de doelgroep hebben maar geen zorgdiploma. Daarvoor is de functie schoonmaakmedewerker-plus in het leven geroepen. Zij ondersteunen bij de dagelijkse taken, onder de vleugels van de zorgbegeleiders. Ze hoeven dan geen volledige opleiding te volgen, ze krijgen werkinstructies op maat en eventueel een aanvullende opleiding bij de klant. Daar liggen grote mogelijkheden, op het gebied van de zorgondersteuning. En zo kan die doelgroep op haar manier betekenisvol zijn.’
 
Een functie als schoonmaker-plus kan ook het antwoord zijn op de personeelskrapte in de sector, onderkent ze. ‘We komen ook de klant daarin tegemoet. Die zijn volgens de cao verplicht om drie-uursdiensten aan te bieden, welke als extra ondersteuning niet altijd financieel haalbaar is.  Per locatie kan de inzet van een schoonmaker-plus verschillend zijn. Ook de duur en de uren zijn divers. Soms ben je maar één uur per dag bezig omdat je iemand bij ziekte vervangt op de spitsmomenten, voor bijvoorbeeld een maaltijd, het helpen met aankleden of de transfer naar een werklocatie. Medicijnen toedienen is dan weer een volgende stap waar een medewerker eventueel weer een certificaat voor kan behalen. Heb je affiniteit met de zorg, dan krijg je bij ons kansen. En als dat goed bevalt, dan ontstaat er bij opdrachtgevers vraag voordat je het weet.’

Maatschappelijke rol

Het is niet alleen maar het werk als rayonleidster dat Gabriëlla aanspreekt. Juist de combinatie binnen de zorg en facilitaire werk, maakt dat haar kennis en interesses mooi samensmelten. ‘Ik heb een mooie baan, waarin ik de kans krijg om mensen te begeleiden en te coachen. En als je dan ook nog in de gelegenheid bent om een maatschappelijke rol te pakken, dan is het helemaal mooi. Ik vind het prachtig om betrokken te zijn bij een belangrijke doelgroep als deze, om daar onderdeel van te zijn.’

Gabriëlla de Goede, rayonleidster bij Gom Zorg