Fijn dat Fleur er weer is

Ouderen hebben vaak moeite om zelfstandig het huishouden te doen. Veel ouderen hebben daar hulp voor. Die huishoudelijke hulp is echter niet altijd toereikend. Temeer omdat door de veranderingen in de zorg er minder tijd beschikbaar is. En wie nog geen professionele hulp in huis heeft, zou graag wat werkzaamheden uit handen geven. En dan biedt Fleur uitkomst.

Fleur is geen ‘gewone’ huishoudelijke hulp, maar een essentiële aanvulling erop. Binnen het Fleur-concept is ruimte voor werkzaamheden die normaal gesproken niet onder de huishoudelijke hulp vallen. Ook heeft Fleur een sterk sociaal karakter. Kort gezegd: als Fleur is geweest blijft er niet alleen een schoon huis achter, maar ook een opgeruimd gevoel. En dat is niet alleen voor de cliënten fijn, maar ook voor de familie.  

Voor wie is Fleur bedoeld?

Fleur is er voor iedereen die huishoudelijke hulp nodig heeft. Fleur is er voor:

  • Intramuraal: cliënten die in een verpleeghuis of beschut wonen of langdurig in een revalidatiehuis verblijven en die naast de geboden hulp extra hulp willen
  • Extramuraal: cliënten die nog zelfstandig thuis wonen of onder één dak (bijvoorbeeld een seniorenflat), met of zonder MPT- of Wlz-indicatie

Wat kan Fleur doen?

  • Fleur is er allereerst voor de gangbare huishoudelijke werkzaamheden, zoals de keuken schoonmaken, de bedden opmaken en verschonen of het huis stofzuigen.
  • Ook is Fleur inzetbaar voor alle werkzaamheden die niet onder de reguliere huishoudelijke hulp vallen. Denk aan de planten water geven, een broodje smeren of een boodschap doen.
  • Verder is Fleur er om een praatje te maken of om ouderen gezelschap te houden.
  • Wat Fleur niet doet, is alles waarbij direct contact met de cliënt noodzakelijk is. Een voorbeeld is het aantrekken van steunkousen.

Hoe bepalen we de werkzaamheden?

Wat Fleur doet bepalen we in overleg met de cliënt en zijn of haar familieleden. Dat doen we aan de hand van een handig keuzemenu met een aantal basiswerkzaamheden. Dat wordt aangevuld met periodieke of extra activiteiten. Fleur vraagt een vast tarief per uur. De cliënt betaalt eenmaal per vier weken via een automatische incasso. Kan de bewoner niet zelf de administratie voeren, dan stemt Fleur dit af met zijn of haar vertegenwoordiger.

Speciaal opgeleide medewerkers

Huishoudelijke hulp gaat vaak verder dan schoonmaken alleen. Ook de sociale rol speelt sterk mee: veel ouderen zijn eenzaam en hebben niemand om een praatje mee te maken. Daarom zijn Fleur-medewerkers geselecteerd op hun goede communicatieve eigenschappen. Altijd hebben ze affiniteit met ouderenzorg. Ook heeft elke medewerker een aanvullende opleiding gehad. Fleur-medewerkers zijn herkenbaar aan een eigen kledinglijn. Om de band tussen cliënt en medewerker te versterken, hebben bewoners altijd met één Fleur-gezicht te maken. 

Onderdeel van Gom Zorg

Fleur is onderdeel van Gom Zorg. Dat betekent dat de kennis en de ervaring van een grote dienstverlener in de zorg erachter staan. Die garantie maakt dat Fleur daadwerkelijk huishoudelijke hulp met toegevoegde waarde kan bieden.

Terug naar overzicht Zorg