2017 7sep

Experience Game bij Pathé

2017 7sep

Een bioscoopbezoek is een uitje, een beleving. Hoe je dit beleeft, hangt niet alleen af van de film, maar van de totaalervaring van een bioscoopbezoek. Van parkeergarage tot kaartjescontrole en van popcorn tot toilet. Deze zaken dragen, naast wat je van de film vond natuurlijk, in belangrijke mate bij aan de waardering van het bioscoopbezoek. Zoals Nico Vertommen, facilitair directeur van Pathé, zegt: “Je kijkt bij ons geen film, je beleeft het.”

Pathé is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om een bioscoopbezoek nog specialer te maken. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bioscoopbezoekers, vooral jongeren, behoefte hebben aan meer beleving. Als facilitair partner van Pathé denkt Gom Hospitality hier graag over mee.
 
Op uitnodiging van Nico Vertommen heeft Gom Hospitality in samenwerking met de adviesgroep Klanttevredenheid de Experience Game georganiseerd bij Pathé Arena. Deelnemers aan het spel waren de facilitair managers van alle Pathé bioscopen in Nederland en de rayonmanagers van Gom Hospitality, die verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van de bioscopen.

De Experience Game

Voorafgaand aan de Experience Game is Pathé Arena bezocht door een aantal mystery visitors. Zij hebben het bioscoopbezoek op verschillende facilitaire onderdelen beoordeeld. De speldeelnemers werden vervolgens uitgedaagd om, kijkend door de ogen van de bioscoopbezoeker, hetzelfde rondje door de bioscoop te lopen. Hierbij werd onder andere gekeken naar de bewegwijzering, het menselijk contact, de reinheid en gevoel van veiligheid in de bioscoop. Alles met de vraag: hoe zou een bioscoopbezoeker dit beleven?
 
Zowel de mystery visitors als de speldeelnemers hebben de verschillende facilitaire onderdelen een waardering gegeven, waarna deze met elkaar werden vergeleken tijdens het spel. De teams werden gevormd door twee- of drietallen van medewerkers Pathé en Gom Hospitality. Zij verdienden punten als ze juist konden inschatten wat de waardering van de mystery visitors was. Daar waar verbetering mogelijk was, werden meteen waardevolle ideeën aangedragen.

Leuk en leerzaam spel

Nico Vertommen: “De Experience Game is een leuk en leerzaam spel. Mijn collega van Pathé Arena heeft een mooi rapport ontvangen over de bevindingen en de verzamelde ideeën, waar hij direct mee aan de slag kan. En het helpt de facilitair managers van de andere bioscopen om, samen met hun rayonmanager van Gom Hospitality, met een frisse blik naar de eigen locatie te kijken en te onderzoeken waar de beleving kan worden verhoogd. Pathé heeft tenslotte niet voor niets de slogan: ‘Film beleef je pas echt bij Pathé’.”
 
De Experience Game is onderdeel van het HiP programma van de adviesgroep Klanttevredenheid.