Facilitair dienstverlener onzichtbaar bij implementatie van het nieuwe werken?

Een kop van deze strekking stond bij een vakbladartikel over Het Nieuwe Werken. Een rapport van het ING Economisch Bureau gaf voldoende voeding voor dit artikel. Interessant leesvoer dit rapport, mocht u het helemaal willen lezen, u vindt het hier.

Denk je aan Gom, dan denk je al snel aan "schoonmakers die vooruitdenken". Dan verwacht je een concept dat past bij Het Nieuwe Werken. En dat hebben we.

Op onze internetpagina is een apart deel gewijd aan Het Nieuwe Werken. En daarom deel ik hieronder ook graag even onze visie op de beschreven "onzichtbare facilitaire dienstverlener".

"Facilitair dienstverleners zijn onvoldoende op de hoogte van Het Nieuwe Werken....het gaat teveel over de kosten en te weinig over visie en inhoud."
Een glasheldere conclusie, die ik uit de markt herken. Te vaak gaat het bij de schoonmaak binnen HNW over minder schoonmaken en de gevolgen van een wisselende bezettingsgraad in kantoorpanden. Hierbij is de traditionele schoonmaakwijze het uitgangspunt en daar gaat het mis: want een goede facilitair dienstverlener herkent de veranderende behoefte en komt met een volledig ander profiel binnen schoonmaak: ontwikkelt de schoonmaker door tot "servicehost". Onze ervaring (en die van opdrachtgevers) is inmiddels dat dit werkt.

Mag ik aanvullend nog enkele onderzoeksresultaten delen uit ons Gom-symposium 2010 over HNW? Ruim 200 vakexperts (onder andere opdrachtgevers) en Gom legden toen al duidelijk en open hun visie neer: en die visie sprak niet over het doel "werkplekreductie". Het gaat niet primair om m²-reductie, maar om de juiste mensen op de juiste plek, ook op langere termijn. Om productiviteitsverhoging bij de opdrachtgever. Dat hoeft niet altijd op kantoor, dus zijn vierkante meterreductie en veranderend gebruik gevolgen. Even wat resultaten van de enquête onder aanwezigen van het symposium, want die was glashelder:
- 82% vindt dat je moet afzien van HNW als je het alleen doet om kosten te besparen.
- 85% vindt dat schoonmaakbedrijven zich moeten doorontwikkelen door veranderende wensen van opdrachtgevers.
- 78% vindt dat schoonmaakbedrijven waarde kunnen toevoegen door taken te integreren.
En laten we voor deze zaken nu net een oplossing bieden....

"Het bleek dat veel schoonmaakorganisaties weinig met (implementaties van) HNW bezig zijn. (...) Organisaties die HNW willen invoeren, halen meer ervaringen uit andere kantoororganisaties dan van facilitaire dienstverleners.

"
Het eerste deel van bovenstaand citaat herken ik niet, tenminste voor zover het Gom betreft: steeds vaker worden we gevraagd om mee te denken over de inrichting en integratie van diensten binnen de implementatie van het nieuwe werken. Om onze visie hoe het beter kan.

En dat zorgt bij (toekomstige) opdrachtgevers voor waardevolle informatie, zo blijkt uit de reacties. En dat is logisch: ervaringen van andere kantoororganisaties zijn waardevol. Zo voorkom je mogelijk dat je fouten maakt, die al eens zijn gemaakt. Vanuit de gebruiker gezien. Maar welke mogelijkheden en valkuilen zien facilitair dienstverleners? Wij vertellen het u graag. Want heeft u er bijvoorbeeld al naar gekeken of de BHV goed bezet is als mensen op uw kantoor tijd- en plaatsonafhankelijk gaan werken? Wij wel. En wij vertellen u er graag over, samen met nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied.

Het invoeren van HNW is een hele kluif als de facilitaire dienstverleners er niet voldoende op zijn voorbereid, kun je niet beter wachten tot die op de hoogte zijn?

Nou, nee, zo lijkt me: een beleid met als doel productiviteitsverbetering en behoud van goed personeel uitstellen omdat bijvoorbeeld je schoonmaakbedrijf niet weet hoe ze hier mee moet omgaan: dát lijkt me een voorbeeld van pennywise, poundfoolish. Geef ons de kaders aan en vraag of we dit zo goed mogelijk willen invullen. Dan ontstaan innovatieve oplossingen. Leert onze praktijk.

"..Schoonmakers dienen medewerkers van de opdrachtgever op hun gedrag aan te spreken als ze hun werkplek niet schoonhouden...."

"Het takenpakket van de facilitair dienstverlener gaat op de schop."
Ligt in elkaars verlengde en is allebei waar! Om met het eerste te beginnen: aanspreken van personeel van de opdrachtgever klinkt eenvoudig. Realiseer je echter wel, dat in HNW het personeel met veranderingen wordt geconfronteerd, die ook wel eens weerstand oproepen. En dan is draagvlak en de manier waarop de servicehost communiceert van groot belang: het is de toon die de muziek maakt, het is de servicehost, die draagvlak creëert. Wij denken daarom vooruit bij de inzet van een medewerker in Het Nieuwe Werken omgevingen. Niet alleen met taakintegratie, maar ook in gedrag en communicatievermogen. Zo kennen wij een apart functieprofiel, waarin bijvoorbeeld ook BHV-taken onderwerp van gesprek zijn (want daaraan had u inmiddels gedacht, als medewerkers steeds minder vast op kantoor zijn?).

Zo vullen wij uw omschakeling aan met goede ondersteuning. Overigens: tijdens ons symposium gaf een opdrachtgever overigens perfect aan hoe je dit goed kunt begeleiden!

Conclusie 

Het Nieuwe Werken vraagt inderdaad om een duidelijke visie. De visie van Gom op Het Nieuwe Werken biedt u mogelijkheden, waaraan u mogelijk niet direct denkt. Wij helpen u er graag bij. En bovendien: als onderdeel van Facilicom Services Group doen wij dit met onze zusterbedrijven ook op het vlak van catering, beveiliging of bouwaspecten. Want de facilitaire dienstverlener is zichtbaar, als hij maar vooruitdenkt.