201422dec

Facility Host ingezet bij het Summa College in Eindhoven

201422dec

Begin oktober heeft Gom het concept Gastvrije Schoonmaak geïmplementeerd bij Hogeschool Rotterdam, waarbij 10 facility hosts worden ingezet. Accountmanager onderwijs Mieke Sprinkhuizen, nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van Gastvrije Schoonmaak, deelde deze kennis met de contractmanager van het Summa College in Eindhoven. Al snel bleek dat één van de facilitair managers, John van Bussel, óók behoefte had aan een facility host.

Door de hoge bezettingsgraad op de locatie Willem de Rijkelaan is de druk om het schoolgebouw schoon, veilig en gastvrij te houden, toegenomen. Om de hoeveelheid afval in de school beheersbaar te houden, heeft John van Bussel een aantal maatregelen genomen. Zo werken Gom, de facilitair medewerkers en de cateraar al samen om de school schoon te houden. Om de scholen zelf bij dit proces te betrekken, is het project "De Schone School" van start gegaan. Met dit project ondernemen de scholen, de facilitaire dienst en de afdeling marketing en communicatie gezamenlijk acties, die aan een schone school bijdragen. Zo start vanaf 5 januari 2015 een actieweek bij het Summa, waarbij huisregels en het aanspreken van studenten op gedrag centraal staan.

Daarnaast is als extra maatregel op deze locatie een facility host van Gom ingezet. Per 8 december is zij voor een pilot voor 6 maanden aan de slag gegaan. De host is in dienst van Gom, maar wordt functioneel aangestuurd door de huismeester van het Summa College. Zij ruimt overdag de zichtbare verstoringen op en spreekt studenten aan op hun gedrag. Dit gebeurt uiteraard op een gastvrije manier! Daarnaast voert zij ook een aantal facilitaire werkzaamheden uit en ondersteunt daarmee de facilitaire dienst.

De facilitaire dienst wil met de inzet van de host bijdragen aan de beleving van een schone en gastvrije schoolomgeving, waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen.