Fijnstof verwijderen

Fijnstof komt overal voor en in te hoge concentraties is de stof niet goed, waardoor het belangrijk is om de stof te verminderen of te verwijderen waar mogelijk. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de effectieve reiniging van fijnstof en het uit de lucht halen van deze stof. Dat vraagt echter specifieke expertise die niet ieder schoonmaakbedrijf in huis heeft. Gom Specialistische Reiniging heeft veel ervaring opgebouwd in de omgang met fijnstof en het verwijderen ervan. Voor kantoren, (bedrijfs)gebouwen en werkplaatsen zijn we daarmee de professionele partner in uw risicomanagement.

Wat zijn de risico’s van dieselmotoremissie?

De uitstoot van een dieselmotor bestaat uit carcinogene stoffen die de kans op blaaskanker en longkanker verhogen. Daarom staat dieselmotoremissie op de CMR-lijst (ook wel de SZW-lijst genoemd) van kankerverwekkende middelen. Bij langdurige blootstelling zijn ook andere gezondheidsklachten mogelijk zoals luchtwegklachten, ontstekingsreacties, hart- en vaatziekten en veranderingen van de longfunctie die kunnen samenvallen met COPD en astma. Dankzij onze handige CMR-checklist kunt u inschatten of er eventueel sprake is van CMR-vervuiling binnen uw bedrijf. Doe de test en verzeker uzelf van een veilige werkomgeving!Download de checklist

Werkgevers moeten maatregelen nemen

Per dieselmotor is de uitstoot weer anders. Dit is afhankelijk van het type motor, de brandstof en de kwaliteit van de motor. Omdat uitlaatgassen van dieselmotoren worden gezien als kankerverwekkend, moeten werkgevers maatregelen nemen om de blootstelling aan dieselmotoremissie te voorkomen of te beperken. Daarvoor moet een werkgever een risico-inventarisatie en evaluatie opstellen. Hier helpen onze medewerkers u graag mee. Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van grenswaarden. Tot die tijd zijn werkgevers verplicht om streefwaardes op gezondheidskundige niveaus te handhaven.

Wat kun je als werkgever doen?

Een werkgever kan aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie voor gevaarlijke stoffen bepalen wat het risico van blootstelling aan DME’s is. In het ideale geval moet het risico worden beheerst door het helemaal weg te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • Te werken met andere motoren
  • Motoren beter te onderhouden
  • Een ventilatiesysteem te installeren

Ook het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen kan het risico terugdringen, met name middelen die zijn bedoeld als adembescherming. De BOVAG heeft in samenwerking met de vakbonden, het ministerie en de Inspectie SZW een norm afgesproken voor de mobiliteitsbranche. In die norm is afgesproken welke maatregelen werkgevers minimaal moeten treffen om hun werknemers te beschermen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Gom Specialistische Reiniging is ervaren in het reinigen van ruimtes en oppervlakten die bloot hebben gestaan aan DME, dieselmotoremissie. Daarbij houden we alle wettelijke voorschriften nauwlettend in het oog. Zo is het voor het DME-reiniging verplicht om vooraf ter plekke een werkopname te doen.

Onze projectleider gaat aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie alle risicoplekken in kaart brengen. Samen met u als opdrachtgever bepalen we welke specifieke veiligheidseisen en procedures voor uw gebouwen en terrein vereist zijn. Aan de hand van deze evaluatie ontvangt u een compleet rapport dat inzicht geeft in het werkplan dat we gaan volgen.

Vertrouw op onze expertise en voorlichting voor uw veilige omgeving

Gom Specialistische Reiniging is ervaren in het reinigen van ruimtes en oppervlakten die bloot zijn gesteld aan dieselmotoremissie. Daarbij houden we alle wettelijke voorschriften nauwlettend in het oog. Zo is het voor een DME-reiniging verplicht om vooraf ter plekke een werkopname te doen. Onze projectleider brengt aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie alle risicoplekken in kaart. Samen met u als opdrachtgever bepalen we welke specifieke veiligheidseisen en procedures voor uw gebouwen en terrein vereist zijn. Aan de hand van deze evaluatie, ontvangt u een compleet rapport dat inzicht geeft in het werkplan dat we gaan volgen. Daarnaast is het verstandig medewerkers inzicht te geven in het omgaan met potentieel gevaarlijke situaties. In samenwerking met u kan Gom Specialistische Reiniging medewerkers praktisch voorlichten over het beperken van dieselmotoremissie, CMR-stoffen of chroom-6.

Hoe gaat het reinigen van DME in zijn werk?

Onze CMR-specialisten hebben een werkprogramma voor de specialistische reiniging van dieselmotoremissie opgesteld. Dit werkprogramma beschrijft welke instructies moeten worden gevolgd. Afhankelijk van de geconstateerde verontreiniging, volgen onze getrainde medewerkers de volgende procedure:

  • Met een industriestofzuiger voorzien van HEPA-filter de horizontale oppervlakten schoonzuigen waar dieselmotoremissie op kan neerdalen
  • De oppervlakten vervolgens nat afnemen

Voorlichting

Daarnaast is het verstandig medewerkers inzicht te geven in het omgaan met potentieel gevaarlijke situaties. In samenwerking met u kan Gom Specialistische Reiniging medewerkers praktisch voorlichten over het beperken van DME, CMR-stoffen of chroom-6.

Terug naar overzicht CMR-reiniging

bronvermelding: www.arboportaal.nlwww.arbocatalogusmobiel.nlwetten.overheid.nl en www.rijksoverheid.nl

Vraag een betrouwbaar advies of offerte aan

Wilt u meer informatie over dieselmotoremissie? Laat uw gegevens achter, dan nemen wij hierover contact met u op. Of neem zelf contact op met Peter van Gogh, productmanager Specialistische Reiniging. Dit kan telefonisch via 06 53 70 25 20 of per e-mail naar pvgogh@gom.nl.

 
Ik ga ermee akkoord dat Gom mijn persoonsgegevens verwerkt om mij via verschillende marketingkanalen te informeren. Je kunt jezelf op elk moment afmelden voor onze communicatie. Voor meer informatie raadpleeg onze privacy statement.