2016 5sep

Gedragsbeïnvloeding biedt oplossing voor zwerfafval in het onderwijs

2016 5sep

Zwerfafval is voor veel onderwijsinstellingen een grote uitdaging. Om zwerfafval buiten de school of universiteit - de zogenaamde ‘snoeproutes’ - aan te pakken, zijn reeds verschillende initiatieven bekend en is zelfs subsidie beschikbaar via de gemeente. Deze initiatieven zijn echter niet of lastig bínnen de onderwijsinstelling in te zetten. Maar ook hier hebben leerlingen en studenten moeite om hun afval in de afvalbak te doen. Dit is vaak niet eens uit onwil of rebellie, maar jongeren hebben simpelweg andere (sociale) prioriteiten. Het opstellen van regels en verboden biedt geen oplossing, aangezien het ‘archetype’ leerling/student wars is van regels. Om het onderwijs te ondersteunen bij deze uitdaging heeft Gom een gedragsbeïnvloedingsprogramma ontwikkeld.

Dit, uit modules opgebouwde, actieprogramma biedt praktische oplossingen die het verkeerde gedrag verstoren en die het juiste gedrag faciliteren door ‘dingen makkelijk te maken’. Daarnaast wordt in het programma gebruikt gemaakt van gamification, waarbij studenten en medewerkers spelenderwijs in staat worden gesteld hun eigen visie op gastvrijheid en gedragsbeïnvloeding te ontwikkelen én toe te passen. Zo worden zij zich bewust van hun eigen (vervuilende) rol en bedenken zelf oplossingen om de school schoon te houden. Een maatregel die Gom al bij verschillende onderwijsinstelling succesvol inzet, is de facility host. Deze medewerker is gericht op gastvrije schoonmaak. Gedurende piekmoment overdag wordt de facility host ingezet om zichtbare verstoringen te verhelpen en spreekt daarnaast mensen aan op vervuilend gedrag. Een combinatie die bijdraagt aan minder vervuiling en een positieve beleving van de gebruikers van het gebouw.

Mieke Sprinkhuizen, accountmanager onderwijs: “Kortom, het programma biedt een scala aan oplossingen om zwerfafval tegen te gaan. De verschillende modules worden op maat en bij voorkeur in co-creatie met het onderwijs en haar facilitaire dienst ingevuld. Hierbij geldt dat de kracht zit in de combinatie van modules. Een combinatie van praktische en gastvrije oplossingen en het creëren van bewustwording en betrokkenheid.”
 
Meer weten over hoe we vervuiling en zwerfafval bij uw onderwijsinstelling kunnen aanpakken? Kijk op onze pagina 'Onderwijs: gedragsbeïnvloeding'.