Gom en de schoonmaak in de zorg

Schoon heeft in de gezondheidszorg meerdere betekenissen. Voor medewerkers van een zorginstelling ligt het accent op hygiënisch en veilig. Patiënten en bezoekers vallen vooral de aspecten op die het verblijf aangenaam maken. En dan is er nog het verschil in aanpak tussen een omgeving die op cure is gericht of die vooral care-georiënteerd is. Hoe breed de zorgsector ook is, er is ook een grote gemene deler: die van een omgeving die straalt. Daar zorgen we voor, met Gom Zorg.

De optimale aanpak voor ‘cure’...

De schoonmaak van een ziekenhuis wordt sterk gedicteerd door regels en richtlijnen. Het beantwoorden aan strikte hygiëneprotocollen heeft de hoogste prioriteit. Met Gom Zorg hebben we genoeg ervaring in huis om zekerheid over de technische kwaliteit te kunnen waarborgen. Plezierig voor uw medewerkers die zich daardoor met volle aandacht op hun eigen werkzaamheden kunnen richten.
 
En ook zien we ziekenhuizen steeds meer investeren in een positieve verblijfsomgeving, met andere woorden: het optimaliseren van de healing environment. Schoonmaak is daar een essentieel onderdeel van.
 
Ervaar hoe het Westfriesgasthuis samen met onze schoonmaakmedewerkers patiënten zo goed mogelijk door het zorgproces helpt.

… en de optimale aanpak voor ‘care’

In een ‘care-decor’ zijn uw eisen vooral gericht op het veraangenamen van het verblijf van mensen. U wilt graag dat cliënten een ‘thuisgevoel’ ervaren. En dat bezoekers zich welkom weten. Juist op dat gebied excelleren wij. Voor ons heeft hospitality dezelfde prioriteit als voor u. Cliënten, medewerkers en bezoekers zijn voor ons op de eerste plaats mensen. Mensen met eigen behoeften en een individuele aanpak. Met training en opleiding stimuleren we de rol van gastheer en -vrouw die onze medewerkers óók vervullen.

Infectiepreventie

Met een effectief hygiënebeleid levert Gom Zorg een belangrijke bijdrage aan het beperken van het risico van infectie-uitbraken binnen zorginstellingen. Onze infectiepreventie-experts zijn goed op de hoogte van de WIP-richtlijnen en de laatste eisen die zijn gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Lees meer over onze dienstverlening op het gebied van infectiepreventie

Ook beschikken wij over een eigen Kenniscentrum Infectie Preventie (KIP). Alle kennis op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en desinfectie bij zorginstellingen is hierin gebundeld.

Fleur voor thuis

Ook in de thuissituatie en in het verzorgingshuis werken we aan een fijner verblijf als mensen hulp nodig hebben. Met Fleur vullen we werkzaamheden die buiten de huishoudelijke hulp vallen professioneel in.

Gom voor zorgondersteuning

Als schoonmaak en zorg dichtbij elkaar liggen, is het dan niet logisch en efficiënt om zaken te combineren? Taken gerelateerd aan voeding zijn bij ons in ervaren handen. Ook veel facilitaire, huishoudelijke en logistieke diensten kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Zo kunnen uw mensen tijd besteden aan de zorg. Ook houden uw mensen daardoor meer tijd over om zorg aan patiënten en cliënten te besteden.

Facilitaire ondersteuning

Wilt u bredere ondersteuning? Bijvoorbeeld bij het efficiënter inrichten van uw eigen facilitaire organisatie of een professioneler inkoopmanagement? Veel van onze zorggerelateerde opdrachtgevers halen ook op die manier rendement uit de samenwerking.

Wilt u wél zelf de schoonmaak in de hand houden maar toch profiteren van onze expertise? Of meer houvast bij de overstap naar een externe schoonmaakleverancier? Op de pagina 'Uw eigen schoonmaakonderhoud op hoger niveau brengen?' vertellen wij meer.