Schoonmaak in de zorg vraagt om kennis van uw sector

Als er één sector is waarin het belang van een gespecialiseerde aanpak duidelijk is, is het wel de zorg. Een schoonmaakbedrijf moet de protocollen kennen. Schoonmaakmedewerkers moeten doordrongen zijn van het belang van maximale hygiëne, om infectierisico’s te voorkomen. En tegelijkertijd worden schoonmaakmedewerkers meer en meer het verlengstuk van verplegend personeel. Daarom is er een schoonmaakbedrijf dat de zorg haar eigen gespecialiseerde aanpak geeft: Gom Zorg.

Schoon heeft ook in de zorg immers meer betekenissen. Voor medewerkers van een ziekenhuis ligt het accent op hygiënisch en veilig. Patiënten en bezoekers van een zorginstelling vinden vooral aspecten die het verblijf veraangenamen belangrijk. En dan is het nog het verschil tussen een omgeving die op cure is gericht of die vooral care-georiënteerd is.

Van huis uit specialist

Specialisten in ziekenhuizen, zorginstellingen en psychiatrische instellingen zijn we altijd al geweest bij Gom. De kennis en ervaring die al bestond binnen Gom ZorgSupport, krijgt binnen Gom Zorg een extra dimensie. Met de zelfstandige business unit Gom Zorg brengen we onze expertise op een nog hoger niveau. Daardoor zijn we in staat om ons nog meer te verdiepen in wat er speelt in uw sector. Elke medewerker, elk proces in die zelfstandige business unit is gericht op het zo goed mogelijk van dienst zijn van opdrachtgevers in de zorg.

De optimale aanpak voor ‘cure’...

De schoonmaak van een ziekenhuis wordt sterk gedicteerd door regels en richtlijnen. Het beantwoorden aan strikte hygiëneprotocollen heeft de hoogste prioriteit. Met Gom Zorg hebben we genoeg ervaring in huis om zekerheid over de technische kwaliteit te kunnen waarborgen. Plezierig voor uw medewerkers die zich daardoor met volle aandacht op hun eigen werkzaamheden kunnen richten.
 
En ook zien we ziekenhuizen steeds meer investeren in een positieve verblijfsomgeving, met andere woorden: het optimaliseren van de healing environment. Schoonmaak is daar een essentieel onderdeel van.
 
Ervaar hoe het Westfriesgasthuis samen met onze schoonmaakmedewerkers patiënten zo goed mogelijk door het zorgproces helpt.

… en de optimale aanpak voor ‘care’

In een ‘care-decor’ zijn uw eisen vooral gericht op het veraangenamen van het verblijf van mensen. U wilt graag dat cliënten een ‘thuisgevoel’ ervaren. En dat bezoekers zich welkom weten. Juist op dat gebied excelleren wij. Voor ons heeft hospitality dezelfde prioriteit als voor u. Cliënten, medewerkers en bezoekers zijn voor ons op de eerste plaats mensen. Mensen met eigen behoeften en een individuele aanpak. Met training en opleiding stimuleren we de rol van gastheer en -vrouw die onze medewerkers óók vervullen.

Infectiepreventie

Met een effectief hygiënebeleid levert Gom Zorg een belangrijke bijdrage aan het beperken van het risico van infectie-uitbraken binnen zorginstellingen. Onze infectiepreventie-experts zijn goed op de hoogte van de WIP-richtlijnen en de laatste eisen die zijn gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Lees meer over onze dienstverlening op het gebied van infectiepreventie

Ook beschikken wij over een eigen Kenniscentrum Infectie Preventie (KIP). Alle kennis op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en desinfectie bij zorginstellingen is hierin gebundeld.

Innovatieve blik

Bij Gom Zorg bent u verzekerd van een aanpak die exact aansluit bij uw behoeften. Als schoonmaakpartner denken we ook actief mee over het overnemen van diensten van uw eigen mensen, die daardoor meer de handen vrij krijgen voor hun eigen werk. Met diezelfde innovatieve blik komen we ook met ideeën die de healing environment verder kunnen versterken. En doordat we nauw samenwerken met de andere business units binnen Gom, delen we ook onze kennis en ervaring op het gebied van beleving actief, een aspect dat ook in de zorg aan belang wint.

Fleur voor thuis

Ook in de thuissituatie en in het verzorgingshuis werken we aan een fijner verblijf als mensen hulp nodig hebben. Met Fleur vullen we werkzaamheden die buiten de huishoudelijke hulp vallen professioneel in.

Gom voor zorgondersteuning

Als schoonmaak en zorg dichtbij elkaar liggen, is het dan niet logisch en efficiënt om zaken te combineren? Taken gerelateerd aan voeding zijn bij ons in ervaren handen. Ook veel facilitaire, huishoudelijke en logistieke diensten kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Zo kunnen uw mensen tijd besteden aan de zorg. Ook houden uw mensen daardoor meer tijd over om zorg aan patiënten en cliënten te besteden.

Daarnaast kunnen wij helpen met het voldoen aan de SROI-verplichting. In de klantcase van Parnassia kunt u lezen hoe Gom Zorg een deel van deze verplichting op zich heeft genomen.

Klantcase Parnassia

Facilitaire ondersteuning

Wilt u bredere ondersteuning? Bijvoorbeeld bij het efficiënter inrichten van uw eigen facilitaire organisatie of een professioneler inkoopmanagement? Veel van onze zorggerelateerde opdrachtgevers halen ook op die manier rendement uit de samenwerking.

Wilt u wél zelf de schoonmaak in de hand houden maar toch profiteren van onze expertise? Of meer houvast bij de overstap naar een externe schoonmaakleverancier? Op de pagina 'Uw eigen schoonmaakonderhoud op hoger niveau brengen?' vertellen wij meer.