201527mei

2014: Gom legt basis voor een zonnig 2015

201527mei

Gom zag de omzet in 2014 licht dalen. Een grote klap voor Gom was de verregaande reorganisatie die Philip Morris doorvoerde waarbij de activiteiten tot een minimum werden teruggebracht. Dat had ook zijn effecten op omzet en resultaat van Gom. Uiteindelijk heeft de schoonmaakdivisie afscheid moeten nemen van zo'n negentig medewerkers die actief waren voor Philip Morris en niet te herplaatsen waren in de regio. Daar moest een forse voorziening voor worden getroffen. Confronterend is ook dat het plan tot het aanbesteden van de schoonmaak bij de Rijksoverheid weer wat dichterbij is gekomen. Gom zal daar, als een van de twee 'hofleveranciers' van de ministeries, op termijn veel last van krijgen. Gelukkig is er ook veel goed nieuws. Zo weet Gom zich steeds beter te positioneren in specialistische markten als hospitality en de zorg. Ook in het onderwijs werden in 2014 mooie opdrachten binnengehaald. Gom wist in het verslagjaar bovendien twee grote contracten te winnen. Defensie besloot maar liefst vier van de vijf clusters van het opnieuw in de markt gezette schoonmaakcontract te gunnen aan Gom. Het is de grootste opdracht ooit voor Gom. Het contract is op 1 oktober ingegaan.

In het najaar besloot  maincontractor Johnson Controls alle schoonmaakactiviteiten onder te brengen bij Gom, opdrachten die vroeger waren verdeeld over drie verschillende schoonmaakbedrijven. Dit contract is ingegaan op 1 januari 2015. De investeringen in beide contracten zijn voor het overgrote deel gedaan in 2014, en ook die drukten het resultaat. Maar deze twee nieuwe contracten zorgen er wel voor dat de vooruitzichten voor 2015 voor Gom zeer zonnig zijn. In het najaar van 2013 is Gom als eerste grote divisie overgestapt op SAP. Het heeft in 2014 toch nog veel tijd en aandacht gevraagd om ervoor te zorgen dat alle processen ook in het nieuwe systeem goed verlopen. Veel tijd is tegelijkertijd ook geïnvesteerd in het verbeteren van processen. Zo zijn bij Gom steeds meer processen die vroeger nog op papier plaatsvonden omgezet naar digitale processen die zijn ondergebracht in apps. Uren schrijven, materialen bestellen, eenmalige opdrachten aanmelden en zelfs de registratie van nieuwe medewerkers en het aanmaken van het arbeidscontract vinden nu plaats via de iPad. Dit soort administratieve processen verloopt daarmee veel efficiënter. Mede om de overhead te reduceren is in 2014 het aantal districten teruggebracht van vijf naar vier.

Lees alles in het Facilicom Jaarverslag 2014