201731okt

Gom maakt werk van maatschappelijke verantwoordelijkheid

201731okt

“Voor iedereen is er plek”

Naast toegevoegde waarde die bedrijven in het algemeen leveren, hebben bedrijven ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gom maakt duidelijk werk van een ‘integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid’. Zo kunnen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel uitmaken van werkend Nederland.

Met het integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid van Gom kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen.

Volgens manager HR bij Gom Petra Hensen zijn er verschillende speerpunten waar Gom op acteert. Zo zorgt het bedrijf voor werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, “maar zijn wij ons ook erg bewust van de verschillende leeftijdsfasen van onze medewerkers. De pensioenleeftijd gaat omhoog en Nederland vergrijst, dat betekent voor ons dat we meer werknemers hebben op hogere leeftijd die langer mee moeten. Ook is de werk-privé balans bijvoorbeeld een belangrijk item. De centrale vraag is: ‘Hoe lekker werk jij?’ De uitdaging is om personeel gezond en met plezier te laten werken, nu en in de toekomst.”

Methodieken en materialen

Schoonmaak kan zwaar zijn, om het werk minder belastend te maken worden nieuwe methodieken en materialen ingezet. Hensen vertelt: “Zo werken wij met telescopische en ergonomische materialen voor een optimale werkhouding, dat betekent wel dat schoonmakers anders moeten leren werken. Dat doen wij bedrijfsbreed, maar ook op persoonsniveau.” Dat Gom het personeelsbeleid hoog in het vaandel heeft staan, blijkt bijvoorbeeld uit de gezamenlijke sessies die medewerkers worden aangeboden. Zo zijn er sessies om te stoppen met roken, om te starten met sporten en informatiebijeenkomsten over een gezonde levensstijl. “Ik geloof dat je met dit soort bijeenkomsten de bewustwording kan vergroten en het ziekteverzuim laag kan houden en daadwerkelijk kunt bijdragen aan een gezonde levensstijl”, aldus Hensen. Mensen inspireren hierbij veelal elkaar.

Opdrachtgever blijft leading

Uiteindelijk is het zo dat het schoonmaakcontract het uitgangspunt blijft. “De klant is leading, maar denkt vaak met ons mee, gezamenlijk tot een mooi resultaat komen is ons doel en dat lukt vaak ook. Zo werken we samen om roosters, looproutes en werkzaamheden te optimaliseren om met zo weinig mogelijk fysieke belasting een optimaal schoonresultaat te realiseren zodat iedereen blij met schoon is.”

SROI beleid

"Met enige regelmaat gaat dit ook een stuk verder”, zo vertelt klantmanager Noord Oost Midden Nederland bij Gom ZorgSupport Arjen Hartman. Hartman is één van de ambassadeurs van het SROI beleid van het schoonmaakbedrijf en spreekt enthousiast over enkele successen. “Gom ZorgSupport maakt bijvoorbeeld al zes jaar schoon bij een gehandicapteninstelling in Groningen. Bij deze instelling werken vier cliënten mee in de schoonmaak. Zo schrobben zij de vloeren van de badkamer met een eenschijfsmachine en voeren zij glasbewassing uit. Deze medewerkers voelen zich goed, ze werken immers bij een ‘echt’ bedrijf en ze worden bijgestaan door collega’s die met hun hart en verstand hebben gekozen voor het reinigen in de zorg.” Cliënten die bij de eigen instelling aan de slag gaan, dat vraagt een investering in tijd en moeite. Het wil niet zeggen dat deze Gom-werknemers minder werken of kunnen komen wanneer ze zelf willen. “Nee, het is een echte job, dus zij benaderen het ook als een gewone baan en wij behandelen ze ook als gewone werknemers. Om het vak te leren passen wij ‘jobcarving’ toe. Simpel gezegd is dit het opdelen van de totale werkzaamheden in kleine delen, zo is voor het reinigen van de badkamervloeren het bevochtigen van de vloer met water al een deeltaak. Stapje voor stapje worden ze getraind tot operator van een eenschijfsmachine. Zo worden uiteindelijk groepjes van 2 à 3 man begeleid door andere medewerker en werken ze gezamenlijk de takenlijst af.”

Gom streeft ernaar om zoveel mogelijk vacatures in te vullen met personen met een SROI-status, maar dit is niet altijd even gemakkelijk. Hartman: “Schoonmaak blijft mensenwerk, dus het is altijd maatwerk. Er is geen blauwdruk waarmee je kan zeggen; ‘Zo gaan we deze mensen aan een baan helpen’. Samen met de opdrachtgever kom je tot mooie oplossingen, zo zijn we bij Stichting de Zijlen, dezelfde gehandicaptenzorglocatie, naar dagschoonmaak gegaan om te zorgen dat een cliënt kon participeren. Het is altijd zoeken naar mogelijkheden en de juiste vorm. De uitdaging is altijd het vinden van een juiste match. Welk werk is beschikbaar en wat kan iemand? Daarnaast spelen jobcoaches ook regelmatig een belangrijke rol. We kunnen niet altijd het benodigd aantal minimale uren bieden. Voor deze doelgroep is zes à zeven uur per dag werken soms gewoonweg te veel, terwijl twee à vier uur prima kan.”

Maatwerk

“Gom faciliteert haar medewerkers op verschillende vlakken.” aldus Hensen. Volgens de HR manager is er vaak sprake van maatwerk en heeft de medewerker zelf ook een belangrijke rol betreft duurzame inzetbaarheid: “Iedereen is anders en iedereen wenst andere ondersteuning. Sommige werknemers hebben helemaal geen behoefte aan hulp vanuit de werkgever Terwijl anderen heel erg de behoefte hebben aan cursussen over belastingen en toeslagen. Uitgangspunt is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen welzijn en Gom draagt hier graag een steentje aan bij. Uiteindelijk willen wij dat mensen eigen regie nemen en voorbereid zijn op de toekomst. Zo wordt op steeds kleinere schaal onderzoek gedaan om meer maatwerk te kunnen bieden. Zo bekijken wij op objectniveau welke aanpassingen doorgevoerd kunnen worden om het werk fysiek minder belastend te maken of het werkplezier te verhogen. Zo kan schoeisel van grote invloed zijn op de ergonomie, afhankelijk van het soort vloer. Ook proberen wij roosters te optimaliseren bij objecten met veel trappen zodat de druk verspreid wordt over de week.”

Goed op weg

Volgens Hensen is Gom goed op weg: “Als grote organisatie is het lastig om iedereen even goed te bereiken, maar onze direct leidinggevenden zijn enthousiast en nemen verantwoordelijkheid. Door samen te lunchen wordt kennis onderling gedeeld en komen we steeds een stapje verder. Ik durf te zeggen dat Gom goed, misschien wel als beste, op weg is!”

Dit artikel is eerder verschenen in vakblad Clean Totaal, editie 5.