Middelbaar beroepsonderwijs

Onze toegevoegde waarde voor het middelbaar beroepsonderwijs ligt voor een groot deel in het delen van kennis, innovaties en het uitwisselen van best practices. Daarnaast wordt het contractmanagement uitgevoerd door onze senior accountmanager Onderwijs. Zij kan voor u projectmatig van toegevoegde waarde zijn door bijvoorbeeld een brainstorm te organiseren met úw klant(en) of het in samenspraak ontwikkelen van lesmodules, werkbezoeken en praktijkopdrachten.

Brainstormen om te kijken waar wij elkaar als partners verder kunnen versterken. Daarbij zoomt onze accountmanager Onderwijs in op zaken waaraan men niet direct denkt als het gaat om schoonmaak: kennen we de klant nu écht, wat zijn de wensen van de verschillende doelgroepen en wat betekent dit voor de schoonmaakdienstverlening? In de praktijk resulteerde deze aanpak al bij twee onderwijsinstellingen in concrete acties waarmee verbeteringen in de dienstverlening worden ingezet.

Kennis delen met studenten
We hielden op ons hoofdkantoor een bijeenkomst voor leerlingen van de opleiding Facility Management om kennis te delen over de optimale inrichting van een gebouw én om te sparren over schoonmaakbeleving. Leerzaam voor de studenten én voor ons: het initiatief krijgt een vervolg waarin we nog meer inzicht krijgen in hoe een belangrijke doelgroep over onze dienstverlening denkt: de student zélf!

Duurzaamheid in het onderwijs
Samen met een mbo-instelling hebben we voorstellen gedaan om met dunnere afvalzakken te gaan werken. Hiermee realiseren we voor hen een milieubesparing én een kostenbesparing, die we weer gebruiken om te investeren in een 'nieuw' afvalmanagementsysteem met gescheiden afvalinzameling.

Samen voor de klas
Bij het ROC West-Brabant verzorgen wij naast de schoonmaak ook een deel van de inhoud van de facilitaire opleiding. Schoonmaak is een wezenlijk onderdeel binnen de mbo-opleiding niveau 4. Gom ontwikkelde samen met het onderwijs een lesmodule met theorie, een werkbezoek en praktijkopdrachten. Alle partijen beschouwen het programma als een aanwinst en de studenten zijn enthousiast.

Lees hier meer over deze bijzondere samenwerking en bekijk de onderstaande video:

Onze referenties in het mbo

  • Summa College Eindhoven
  • Friesland College
  • Zadkine Rotterdam
  • Albeda RotterdamTerug naar overzicht Onderwijs