2016 2feb

Gom ondersteunt initiatief Nationale Voorleesdagen

2016 2feb

Op 27 januari zijn de Nationale Voorleesdagen 2016 gestart. Tot en met 6 februari doen zowel basisscholen, bibliotheken, peuterspeelzalen als kinderdagverblijven hieraan mee. Bekende Nederlanders, mensen uit het bedrijfsleven of uit de schoolomgeving lezen deze week voor aan kinderen. Ook Gom gaf hieraan praktisch invulling.

Met een lekker ontbijt bij de hand hebben de kinderen van groep 5/6 van de St. Willibrordusschool in Schiedam vanochtend aandachtig geluisterd naar Aura Groen, directeur HR.

"Als werkgever vindt Gom het belangrijk om medewerkers de kans te geven om te kunnen lezen en schrijven. Ook voor kinderen, onze toekomst, is het belangrijk met taal bezig te zijn. Daarom ondersteunen wij de Nationale Voorleesweek" aldus Aura. Voor zowel volwassenen als kinderen geldt dat door beter te leren lezen en schrijven je de kans vergroot op een gezond en gelukkig leven. En voorlezen aan kinderen heeft een positief effect op hun woordenschat, spelling en tekstbegrip wat weer van belang is voor later.

Gom is een van de eerste koplopers van het Taalakkoord en partner van Stichting Lezen en Schrijven.