201524mrt

Gom ondersteunt regionaal initiatief laaggeletterdheid

201524mrt

In Nederland hebben 1 op de 9 mensen problemen met lezen en schrijven. Lastig in het werk, maar ook privé: het lezen van een brief van een instantie, internetbankieren of met de bus reizen is voor deze mensen lastig of zelfs onmogelijk.

Gom is als koploper van het Taalakkoord niet alleen op nationaal maar ook op regionaal gebied betrokken. Een voorbeeld is de ondersteuning van het initiatief van De Lions Club Schiedam te Riviere. Zij organiseert 29 maart aanstaande een filmdag en wil hiermee de aandacht vestigen op het probleem van laaggeletterdheid en fondsen werven voor taalprojecten voor laaggeletterden in Schiedam. Hier leest u meer informatie over de Filmdag. Meer informatie over laaggeletterdheid kunt u lezen op de website van Stichting Lezen en Schrijven of ons gestarte initiatief van taalvrijwilligers.