201526jan

Gom ondertekent het Taalakkoord van het Ministerie van SZW

201526jan

Morgen 27 januari ondertekent Gom het Taalakkoord van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Taalakkoord is een initiatief van minister Asscher met als doel de taal op de werkvloer een impuls te geven.

Ervaring leert dat het belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer belangrijk is. En wij hebben daar als werkgever niet alleen belang bij maar ook een verantwoordelijkheid. Vorig jaar zijn we gestart met het project 'Taalvrijwilliger'. Medewerkers van Gom zijn door Stichting Lezen & Schrijven opgeleid tot taalvrijwilliger om zo collega's te begeleiden bij het beter lezen en schrijven. Zo zijn de medewerkers minder afhankelijk van hun collega's en kunnen zij zelfstandiger werken. Doordat zij werkinstructies beter kunnen lezen en begrijpen, werken zij ook veiliger. Dit leidt niet alleen tot een prettiger sfeer, maar ook een verbeterde veiligheid en minder ziekteverzuim.

Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders kunnen niet goed lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Dit is een grote groep Nederlanders die het liefst niet praat over wat deze taalproblemen voor hen betekenen. Dagelijkse acties kunnen voor hen al een grote opgave zijn, niet alleen op de werkvloer maar ook daarbuiten. Wij committeren ons als koploper aan het Taalakkoord en maken Nederlandse taalbeheersing tot prioriteit. We stimuleren taal op de werkvloer met concrete acties en sporen andere bedrijven in Nederland aan zich aan te sluiten bij het Taalakkoord.

Voor meer informatie over de aanpak van taal op de werkvloer kunnen belangstellenden een e-mail sturen naar: postbustaalakkoord@minszw.nl.