HBO • Universiteiten

Onze toegevoegde waarde voor hbo en universiteiten ligt voor een groot deel in het delen van kennis, innovaties en het uitwisselen van best practices. Daarnaast wordt het contractmanagement uitgevoerd door onze senior accountmanager Onderwijs. Zij kan voor u projectmatig van toegevoegde waarde zijn door bijvoorbeeld (facilitaire) concepten te ontwikkelen, zoals gastvrije schoonmaak of samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en uw onderwijsinstelling versterken.

In co-creatie hebben de Hogeschool van Rotterdam (HR) en Gom het concept Gastvrije Schoonmaak ontwikkeld. Hierbij werken onze facility hosts als verlengstuk van de facilitaire dienst, met als beoogd resultaat: zichtbare schoonmaak, een gastvrije omgeving voor studenten, daling van de werkdruk Lees hier een artikel uit de vakpers over Gastvrije schoonmaak.

Het Nieuwe werken in het onderwijs: kennis delen
Met een universiteit waar wij werken, bezochten wij een grote financiële dienstverlener, die Het Nieuwe Werken al helemaal heeft doorgevoerd.  Zo kon de universiteit een praktijksituatie ervaren. 'Best practices' en 'lessons learned' werden door het bedrijf én de universiteit gedeeld en zorgde voor veel inspiratie en kennisdeling.

Verduurzaming afvalverwerking universiteiten
De manier waarop één van de grote universiteiten in Zuid Nederland met afval omgaat, is uniek te noemen en voor ons reden om deze kennis graag met andere opdrachtgevers te delen. Het afval van wordt niet gescheiden aan de bron, maar op basis van na-scheiding. De student/gebouwgebruiker wordt hierdoor niet belast met het scheiden van afval en de methode is minder foutgevoelig. Uiteindelijk levert dit dus winst op voor het milieu!

Onze referenties in het hbo en op universiteiten

  • Hanzehogeschool Groningen
  • Hogeschool Rotterdam
  • VU Amsterdam
  • Universiteit van Tilburg
  • TU Delft
  • Universiteit van Leiden

 Terug naar overzicht Onderwijs