201814mrt

Gom op pad tijdens Dag van de Leerplicht

201814mrt

Het wordt donderdag een calorierijke dag op een aantal onderwijsinstellingen. Op 15 maart is het de Dag van de Leerplicht en Gom grijpt dat initiatief op een ludieke manier aan. Een aantal opdrachtgevers in de onderwijssector kan een taart tegemoet zien. Senior accountmanager Mieke Sprinkhuizen, op donderdag een van de bezorgers: ‘Wij geloven in het belang van goed onderwijs. Niet alleen omdat het voor jongeren in het algemeen een belangrijke opstap naar de toekomst is, maar ook omdat onderwijsinstellingen bijdragen aan instroom van toekomstige collega’s in onze sector.’

De Dag van de Leerplicht moet het belang van onderwijs nog eens benadrukken bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Want wie een diploma heeft, heeft meer kansen op de arbeidsmarkt. Toch constateert Gom dat het wettelijk regelen van de leerplicht alléén niet voldoende is. ‘Het recht op onderwijs is in Nederland wel goed geregeld, maar er gaan nog steeds jongeren zonder diploma of startkwalificatie van school’, constateert Sprinkhuizen, als senior accountmanager Onderwijs van Gom een pleitbezorger voor een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk.

Schoonmaken is laagdrempelig

Die voortijdige uitstroom ontstaat mede doordat voor een aantal jongeren een mbo-diploma op niveau 2 - een opleiding om uitvoerend werk te kunnen doen - gewoonweg niet altijd haalbaar is. De schoonmaak is bij uitstek een sector die voor deze jongeren laagdrempelig is. Om die reden kent Gom met een aantal onderwijsinstellingen een goede samenwerking. We stellen ruimhartig stageplekken beschikbaar die vaak moeilijk te vinden zijn, we participeren in lesprogramma’s en in de ontwikkeling van leerwerkplaatsen.

Rondje taart

De Dag van de Leerplicht is daarom óók een dag die Gom aangaat. Met het rondje taart maken we die betrokkenheid bij onderwijs nog eens duidelijk. Want leraren en docenten leveren een belangrijke bijdrage aan het op weg helpen van jongeren op de arbeidsmarkt en daarom willen wij hen in het zonnetje zetten. Parttime taartbezorgers zijn aanstaande donderdag Sprinkhuizen zelf, operationeel manager Michelle van Hemsbergen en klantmanager Rian Monhemius. Directeur Michel van den Berg van de businessunit Onderwijs doet de aftrap van de dag en zal aanwezig zijn bij het uitdelen van de taarten.

Een rapportage van deze dag: