Gom Schoonhouden biedt haar medewerkers op alle niveaus ontplooiingsmogelijkheden

Op alle niveaus bieden wij onze mensen de mogelijkheid zich te ontwikkelen, met eigen opleidingsmodules en externe trainingen. Van GIBI tot Stepping Stonestrajecten. Niet voor niets won Gom met haar opleidingsbeleid enkele jaren geleden al de Golden Service Award. Deze prijs wordt door een onafhankelijke jury toegekend aan opmerkelijke prestaties in de schoonmaakbranche.

  • Al onze medewerkers kunnen deelnemen aan ons Sociaal Fonds dat financiële ondersteuning in bijzondere omstandigheden (die buiten de reguliere sociale voorzieningen vallen) biedt.
  • Betrokkenheid bij de gezondheid van onze mensen. Het aanbieden van Fittesten om ziekteverzuim te voorkomen en een effectief ziekteverzuimbeleid. Ons lage ziekteverzuim toont aan dat mensen én bedrijf hiervan profiteren.
  • Actief bijdragen aan veilig werken op de werkvloer. Onze eigen VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) coördinator zorgt ervoor dat VGWM beleid ook in de praktijk de juiste invulling krijgt.
  • Deelnemen in projecten waarbij personen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt betrokken worden bij onze organisatie.
  • Onze taalonderwijs-initiatieven helpen mensen met een taalachterstand zich persoonlijk verder te ontwikkelen. Deze initiatieven vinden inmiddels breed navolging.
  • Medewerkers zijn zeer tevreden over het werken bij Gom Schoonhouden.
  • Natuurlijk doen we nog veel meer. Dat onze mensen dit waarderen blijkt wel uit medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Dit onderzoek dat verricht wordt door het bureau Effectory, stelt daarbij onder meer één belangrijke vraag: 'Hoe tevreden bent u over het werken bij Gom?' (Uit te drukken in een rapportcijfer.) Op deze cruciale vraag in het onderzoek scoorden wij in het laatste onderzoek een 7,9!

Samen met haar zusterondernemingen scoort Gom, als onderdeel van Facilicom, ook uitstekend. In 2010 werd Gom zelfs uitgeroepen tot beste facilitaire werkgever van Nederland!