201511jun

Gom tekent samenwerkingsconvenant Regionale bedrijfsschool

201511jun

Dinsdag 9 juni tekende schoonmaakbedrijf Gom samen met 11 andere bedrijven, het Startcollege van Albeda, Zadkine en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) een samenwerkingsconvenant. Met dit convenant wordt het studenten van deze Entreeopleiding mogelijk gemaakt om praktijkgerichte leerroutes te volgen.

Dit jaar wordt het mbo-1 onderwijs landelijk omgevormd tot de entreeopleiding. Studenten van 16 jaar of ouder die geen vmbo-diploma hebben komen in deze nieuwe opleiding terecht. Na afronding stromen ze door naar mbo-niveau 2 of, als dit niet lukt,  de arbeidsmarkt. 'Dan is het goed als zij werkervaring opdoen', vertelt Mieke Sprinkhuizen, accountmanager Onderwijs bij Gom. 'Wij kunnen gemotiveerde studenten mogelijk een toekomst bieden met betaald werk. Als een van de grootste werkgevers in de regio Rotterdam kunnen we hieraan uiteraard uitstekend invulling geven.'

Bijdragen aan ontwikkelingen op Zuid

'Op deze wijze kunnen we als organisatie maatschappelijk een belangrijke rol spelen in de ontwikkelingen op Rotterdam-Zuid. Een van onze zusterbedrijven, Breijer Bouw en Installatie, is sinds 2009 al betrokken bij het project 'Ik zit op Zuid'; een samenwerkingsproject waarbij het draait om het renoveren van woningen op Rotterdam-Zuid. Daarbij werden de werkzaamheden uitgevoerd door meer dan zestig studenten van Zadkine onder begeleiding van Breijer. Zij leverden daarmee een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen op Zuid', vervolgt Mieke Sprinkhuizen. 'Daarnaast gaat Gom met het tekenen van dit convenant hieraan ook een belangrijke bijdrage leveren.' 

Onderwijs- en werkprogramma Rotterdam-Zuid

In Rotterdam-Zuid is het percentage jongeren dat in de entreeopleiding terecht komt hoger dan in andere delen van het land en van de stad. Juist in Rotterdam-Zuid is het daarom nodig om maatregelen te treffen voor studenten van wie verwacht wordt dat ze niet door zullen stromen naar niveau 2. De studenten doen kennis en ervaringen op die meteen van pas komen op de werkvloer. Werkgevers krijgen werknemers die zijn opgeleid voor de specifieke vraag van hun bedrijf. Het NPRZ zorgt ervoor dat zorg en welzijn betrokken zijn en uitzendorganisaties spelen een rol om te bemiddelen tussen studenten en bedrijven.