201817jul

Gom Zorg is na 20 jaar leverancier-af bij Daelzicht: ‘Het is een partner voor ons’

201817jul

Relaties van 20 jaar. Zelfs bij een schoonmaakleverancier als Gom, verwend met jarenlange samenwerkingen met opdrachtgevers, is het geen business as usual. Daarom werd het bijzondere ‘klantjubileum’ met de Limburgse zorginstelling Daelzicht feestelijk gevierd met taart. Die traktatie was er niet alleen voor de medewerkers van de stafafdelingen van Daelzicht. Ook de circa 1.500 cliënten - veelal mensen met een verstandelijke beperking - die de organisatie opvangt en de begeleiding deelden mee in de feestvreugde. Het typeert de relatie tussen Daelzicht en Gom Zorg, zegt coördinator Services Facilitair Riny Heuts-Dahlmans. ‘Wat we met Gom Zorg hebben is geen typische klant/leverancier-relatie meer. Dat is gewoon partnership.’

Riny Heuts-Dahlmans van Daelzicht snijdt samen met Cynthia de Jonge van Gom Zorg de taart aan

Daelzicht omvat meer dan 80 locaties in Limburg. Daar worden 1.500 kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking 24/7 opgevangen. Ook begeleidt Daelzicht mensen met autisme, jongeren met complexe hulpvragen en ouderen met dementie. Al sinds 1998 is Gom er vaste leverancier voor de schoonmaak. ‘We kunnen heel goed met Gom Zorg samenwerken’, zegt Riny Heuts-Dahlmans. ‘Onze bloedgroepen passen goed bij elkaar. Gom Zorg kent alle ins en outs bij Daelzicht. Onze organisatie is flink in beweging geweest. Een paar jaar geleden hebben we gekozen voor volledige outsourcing van de eigen schoonmaakdienst. Dat heeft heel wat voeten in aarde gehad, met name door de menselijke kant van zo’n traject. We zijn daarin samen opgetrokken.’
 
Die kennis van de Daelzicht-organisatie maakt dat de schoonmaakteams per locatie goed in evenwicht zijn. Riny Heuts-Dahlmans: ‘Ook de objectleiders werken al heel lang voor ons. Het voordeel is dat zij elke afdeling kennen. De objectleiders weten precies welke cliënten er op een afdeling verblijven. Daardoor kan Gom Zorg een goede match maken met de schoonmaakmedewerkers. Elke medewerker van Gom zit op de goede plaats.’

Stap naar resultaatgerichte schoonmaak

De prettige relatie is een van de pijlers onder een goede technische kwaliteit. ‘Gom Zorg scoort heel netjes, dat mag ook gezegd worden. We hebben een aantal fasen succesvol afgesloten en willen nu meer verdieping. Daarom is het nu tijd om  de stap te zetten naar resultaatgerichte schoonmaak op een aantal van onze afdelingen locaties. We willen meer inzetten op beleving. Maar dan moet je wel eerst de technische kwaliteit op orde hebben.’

‘Nog 20 jaar doorgaan’

Aan beleving ontbrak het niet tijdens de viering van het jubileum. In de eerste week van juli werd het voltallige personeel én 1.500 cliënten getrakteerd op taart en gebak, namens Gom Zorg. Sinds 1 mei is Cynthia de Jonge verantwoordelijk als klantmanager. ‘We hebben elkaar de hand geschud en de wens uitgesproken om nog eens 20 jaar door te gaan. We hebben een heel plezierige werkrelatie. Onze medewerkers kennen de cliënten persoonlijk. Ze weten waar cliënten wel of niet tegen kunnen. En ook met Riny hebben we een fijne samenwerking. Zij weet waar wij tegenaan lopen en omgekeerd, in openheid proberen we de schoonmaak binnen Daelzicht zo goed mogelijk te laten verlopen.