201627jun

Gom ZorgPanel: Participatiewet leeft in de zorg

201627jun

Volgens een in juni gehouden onderzoek onder de leden van het ZorgPanel van Gom ZorgSupport is het merendeel van de zorginstellingen actief aan de slag met de invulling van de Participatiewet. Een derde van de ondervraagde zorginstellingen voert een actief beleid op dit gebied en bij 55% is men bezig dit beleid te ontwikkelen.

Dit komt ook tot uiting bij de facilitaire organisaties van zorginstellingen. Meer dan de helft heeft minimaal 1 medewerker in dienst op basis van de Participatiewet. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Bij 9% van de facilitaire afdelingen zijn zelfs 10 of meer medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk. 30% geeft aan (nog) geen medewerkers binnen de facilitaire afdeling geplaatst te hebben.

Voor 3% is uitvoering Participatiewet een harde eis

Hoewel de meeste instellingen (69%) van leveranciers verwachten dat ook zij medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst hebben is dit maar voor 3% een harde eis. 27% vraagt op dit gebied niets van hun leveranciers. Opvallend is verder dat slechts 6% van de ondervraagden van hun leveranciers eist dat zij daadwerkelijk op de locatie een afgesproken aantal medewerkers in het kader van de Participatiewet aan het werk hebben. Kan de leverancier hier niet aan voldoen, dan maakt hij geen kans op een opdracht.

Participatie zonder verdringing

Uit de vraag wat de facilitair verantwoordelijken in de zorg van hun schoonmaakbedrijf verwachten op het gebied van de Participatiewet komt naar voren dat de respondenten van hun schoonmaakbedrijf echt actief beleid op dit onderwerp willen zien. Waarbij concreet wordt aangegeven dat het schoonmaakbedrijf medewerkers op basis van de Participatiewet in dienst moet hebben, dat er goede begeleiding aanwezig is, dat de kwaliteit gehandhaafd blijft en dat medewerkers uiteindelijk een vast dienstverband (een echte baan) wordt aangeboden. Als kanttekening hierbij wordt wel opgemerkt dat dit niet ten koste mag gaan van andere medewerkers (verdringing).

Het ZorgPanel van Gom ZorgSupport bestaat uit meer dan 400 facilitaire professionals uit zowel de cure als de care. Onder deze groep wordt  2x per jaar een kort online onderzoek uitgevoerd over actuele facilitaire onderwerpen. 

Uitkomsten onderzoek

De resultaten van ons onderzoek kunt u vinden onze pagina ZorgPanel.