201522jun

Gom ZorgSupport richt Kenniscentrum Infectie Preventie op

201522jun

Per 15 juni beschikt Gom ZorgSupport over een eigen Kenniscentrum Infectie Preventie (KIP). Alle kennis op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in zorginstellingen wordt hierin verzameld en gedeeld. Gom ZorgSupport speelt op deze wijze in op de toenemende behoefte vanuit gezondheidsinstellingen om mee te denken over dit onderwerp.

Gom ZorgSupport, onderdeel van Facilicom Services Group, levert met een effectief hygiënebeleid een belangrijke bijdrage aan het beperken van het risico van infectie-uitbraken binnen zorginstellingen. Het kenniscentrum bestaat uit een aantal interne deskundigen en wordt ondersteund door een externe adviseur infectiepreventie en een onafhankelijke arts-microbioloog. Het Kenniscentrum Infectie Preventie bevordert onder andere kennisuitwisseling, dient als vraagbaak voor specifieke cases en levert advies en ondersteuning aan klanten. Vanzelfsprekend richt het KIP zich volledig op onderdelen die schoonmaakgerelateerd zijn.

Infectierisico zorginstellingen neemt toe

De schoonmaakdienstverlening in de zorg is allereerst gericht op het voldoen aan de hygiëne-eisen voor een veilige en goede patiëntenzorg. Steeds meer ziekmakende micro-organismen dreigen resistent te worden tegen antibiotica. De sterke concentraties van deze organismen in combinatie met kwetsbare patiënten en steeds meer zorgbehoevende bewoners leveren een steeds groter infectierisico in zorginstellingen op. 'Binnen de cure sector is infectiepreventie over het algemeen goed geregeld' licht Herman Busch, directeur Gom ZorgSupport toe. 'We krijgen echter steeds meer vragen vanuit ouderen- en gehandicaptenzorg; of we kunnen ondersteunen bij het opzetten van een effectief infectiepreventiebeleid. Dit komt mede doordat vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) steeds meer aandacht wordt gevraagd voor naleving van de bestaande richtlijnen.'

Onmisbare schakel

Adequate schoonmaak is een onmisbare schakel in de keten van infectiepreventie. 'Wij vinden het daarom tot onze verantwoordelijkheid als schoonmaakexpert in de zorg behoren dat wij goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en desinfectie', vervolgt Busch. 'We moeten hier zelfs actief een rol in nemen naar de sector toe. Door alle kennis en ervaring te bundelen - door te ontwikkelen en nieuwe kennis op te doen - kunnen wij met het Kenniscentrum Infectie Preventie onze klanten nog beter adviseren en helpen.