201720jul

Hanzehogeschool door met Gom

201720jul

De Hanzehogeschool koos in 2013 voor Gom voor het schoonhouden en de glasbewassing van 16 locaties in Groningen, Leeuwarden en Assen. Een gunning volledig gebaseerd op kwalitatieve aspecten. Deze gunning betrof een contactperiode van 2 jaar, met de mogelijkheid van verlenging met 5x 1 optiejaar. De Hanzehogeschool heeft aangegeven dat zij gebruik gaan maken van het een na laatste optiejaar (2018) en dat zij de intentie hebben ook het laatste optiejaar (2019) te lichten. 
 
Reden hiervoor zijn de uitstekende cijfers die in de jaarlijks terugkomende vendorrating zijn behaald. Onze totale performance heeft een cijfer van 7,69. Hiermee hebben wij het afgelopen schooljaar wederom een verbetering ten opzichte van het vorige jaar (0,2 punt) gerealiseerd.
 
Onderdeel van de rating is een klanttevredenheidsonderzoek onder de docenten en studenten en ook in dit onderdeel hebben wij met een cijfer van 7,5 ons verbeterd ten opzichte van het vorige schooljaar (0,1 punt).

Wij zijn erg blij met deze resultaten en de waardering, maar ook de komende jaren blijven wij investeren in onze performance voor een nog beter resultaat.