2013 1mrt

Hanzehogeschool kiest voor kwaliteit Gom

2013 1mrt

De Hanzehogeschool koos onlangs voor Gom Schoonhouden in een aanbesteding van de schoonmaak en glasbewassing van 16 locaties in Groningen, Leeuwarden en Assen. De gunning van dit project is volledig gebaseerd op kwalitatieve aspecten. ''Uiteraard zijn wij trots dat Gom op de kwaliteitseisen het beste uit de bus kwam. Maar naast de operationele invulling is vooral ook gekeken naar de juiste invulling van thema's als maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals de inzet van WSW-medewerkers en de concrete invulling van de Code Verantwoord Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche. Gom is binnen de schoonmaakbranche al jaren voorloper op die gebieden. Wij vinden het fijn dat dat door deze gunning ook erkend wordt'', vertelt Patricia Ghering, commercieel directeur van Gom.

215-jaar oude multisectorale hogeschool
De Hanzehogeschool is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. In 2013 viert het zijn 215-jarig bestaan. Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden telt de hogeschool circa 25.000 studenten en 2.700 personeelsleden. De opdracht heeft een looptijd van twee jaar met mogelijk nog vijf extra optiejaren.