201729aug

Het belang van de WIP

201729aug

Door wisselende berichtgevingen in de markt rondom het behoud van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP), heeft Gom ZorgSupport in de markt getoetst wat het belang is van WIP en in hoeverre men hier afhankelijk van is. Daarnaast heeft Gom ZorgSupport getoetst hoe de medewerkers binnen zorginstellingen op de hoogte worden gebracht van de huidige protocollen Infectiepreventie. Dit onderzoek is verricht onder 388 respondenten werkzaam in  de facilitaire dienstverlening bij zorginstellingen in Nederland.

Uit onderzoek van Gom ZorgSupport is gebleken dat 100% van de respondenten gebruik maakt van de WIP richtlijnen en dat dit tevens de basis is voor de geschreven protocollen op het gebied van Infectiepreventie. De WIP richtlijnen, die opgesteld worden vanuit de Werkgroep Infectiepreventie, worden daarom als belangrijk gezien.
 
De WIP is onlangs onderdeel gaan uitmaken van het RIVM. Respondenten hopen dat de kwaliteit van de WIP gelijk blijft. Wat daadwerkelijk het resultaat zal zijn, is afwachten.
 
De WIP is niet de enige bron waar gebruik van gemaakt wordt om tot de juiste protocollen te komen. Zo wordt er ook gebruik gemaakt van de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie, bedrijfshygiënisten, Infectiepreventie deskundigen, richtlijnen vanuit specifieke branches en de paramedische hoek, de LCI en CDC richtlijnen en van het Kenniscentrum Infectiepreventie waar onder andere Gom ZorgSupport deel van uitmaakt.
 
Elke individuele zorginstelling blijft vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de kwaliteit en het handhaven van de juiste protocollen. Kennisontwikkeling hieromtrent moet intern een continu proces zijn, waarin men niet afhankelijk moet zijn van derden. De hygiënist is daarom te allen tijde vrij om protocollen aan te scherpen en te verzwaren. Dit zelfs tot op patiëntniveau.

Om de kennis intern te vergroten rondom de protocollen Infectiepreventie, worden er diverse initiatieven ondernomen. Zo worden er interne trainingen gegeven voornamelijk door de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie, bedrijfshygiënisten of Infectiepreventie deskundigen. Er worden ook e-learning programma’s aangereikt. Een ander initiatief is leveranciers uit te nodigen van onder andere handalcohol. Er wordt wel te kennen gegeven dat er niet altijd voldoende trainingen worden gegeven.
 
Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen we concluderen dat de WIP een belangrijke bron is voor het opstellen van protocollen rondom Infectiepreventie, maar niet de enige bron. Opvallend is dat men bewust is dat interne trainingen van belang zijn, maar dat daar niet altijd voldoende aandacht voor is.