Hostmanship bij Gom

Wij heten u van harte welkom op onze pagina over Hostmanship! Of liever gezegd: WelGom! want de principes van Hostmanship hebben wij vertaald in dit begrip.

Wat is hostmanship volgens Gom?

De visie van Gom op het gebied van gastheerschap is gebaseerd op hostmanship. Hostmanship is 'de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn'. Wij coachen en begeleiden onze medewerkers om het visitekaartje van uw organisatie te zijn. Daarbij vergeten wij niet dat gastvrijheid gedragen moet worden op strategisch, tactisch en operationeel niveau en daarom trainen wij alle lagen van de organisatie. Gastvrijheid is immers beleving. Dat hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag elkaar versterken, leest u in ons visiedocument 'Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag'.

De zes principes van WelGom

W

Willen helpen. De wil om bij te dragen aan de ontwikkeling en het succes van een ander.

E

Ervaringen en kennis delen. Vaardig en deskundig zijn om de eigen rol te kunnen uitoefenen en op de hoogte zijn van andere gebruiken en culturen. Nieuwsgierig zijn naar de gast en zijn wensen. 

L

Luisteren en in gesprek gaan. Eerder streven naar begrijpen dan naar begrepen worden en soms ook antwoord geven op vragen die niet gesteld worden.

G

Geheel zien. Jezelf zien door de ogen van de gast. Begrijpen dat je deel uitmaakt van de totale beleving van de gasten daarnaar handelen.

O

Ondernemend zijn en verantwoordelijkheid nemen. De wil en het vermogen om in te spelen op de behoeften die de gast heeft en te reageren op problemen die de gast tegenkomt, ongeacht wie, wat of hoe een probleem is ontstaan.

M

Mensgericht en zorgzaam zijn. Jezelf kunnen en willen verplaatsen in de ander en oordeelloos kunnen handelen in het belang van de gast.