De inzet van Gom voor de inclusieve economie

In een inclusieve economie is er maximaal aandacht voor het belangrijkste goed wat bedrijven bezitten: hun sociaal kapitaal. Bij Gom Schoonhouden hebben we - familiebedrijf van oudsher - altijd al aandacht gehad voor het welzijn van mensen. Ook in het moderne schoonmaakbedrijf dat we nu zijn, blijven we sterk afhankelijk van de inzet van mensen.
 
Daarom ontplooien we veel activiteiten die het mogelijk maken dat mensen met plezier en langdurig hun werk kunnen (blijven) doen. Iets waar we om bekend staan inmiddels. Bij het meest recente medewerkerstevredenheidsonderzoek scoorden we rapportcijfer 7,9. Hóóg, in een branche als de onze.

Mensen

Mensen maken Gom. Daarom optimaliseren we waar mogelijk arbeidsomstandigheden, omdat de fysieke belasting hoger is. Gezondheid van mensen geven we prioriteit, door programma’s te ontwikkelen zoals 'Hoe lekker werk jij?', om medewerkers langer aan de slag te houden. We hebben ook oog voor hun ontplooiingsmogelijkheden: wie naar zijn eigen kunnen presteert, heeft meer plezier in zijn werk en kan het werk langer aan. Mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt kunnen juist in een divisie als Gom excelleren op hun eigen niveau.

Ontwikkelingsmogelijkheden bieden

Ieder mens heeft talent. Ieder mens heeft ook ambities op zijn of haar eigen niveau. Die talenten en ambities naar de oppervlakte brengen levert een grote bijdrage aan het plezier in het werk. We werken met specifieke opleidingsmodules voor elk niveau van medewerkers, van de werkvloer tot en met de boardroom. Omdat veel medewerkers afkomstig zijn uit andere culturen, krijgen ze de kans goed Nederlands te leren spreken en schrijven.

Gezonde leefstijl stimuleren

Werkplezier heeft ook te maken met lichamelijke en geestelijke gezondheid. In BRAVO-trajecten wijzen we medewerkers op de impact van vijf belangrijke factoren: beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning.

Veiligheid op het werk

Een veilige werkvloer mag nooit ter discussie staan. Met een stringent VGWM-beleid creëren en handhaven we die mogelijkheden ook.

Werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Schoonmaken is bij uitstek een activiteit om er mensen bij te betrekken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen omdat het in onze familiecultuur zit, maar ook omdat die medewerkers vaak heel loyaal zijn. Met uiteenlopende initiatieven bereiken we ook groepen op de arbeidsmarkt die op eigen kracht niet 1-2-3 aan betaald werk komen.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen Reakt, onderdeel van Parnassia en Gom Zorg:

'Uniek een-tweetje in de zorg: van Reakt-cliënt naar Gom-schoonmaker'

Bijdragen aan scholing

Door deel te nemen in de opleiding Schoonmaak, Dienstverlening en Zorg aan het Zadkine Startcollege dragen we ook actief bij aan scholing voor de schoonmaakprofessionals van de toekomst. Zo is er weer een groep studenten geslaagd voor hun entree-opleiding. Deze opleiding wordt afgesloten met een examen op mbo-niveau 1.

Een vergelijkbaar initiatief is Youngflex: een schoonmaakbedrijf dat in samenwerking met het Albeda College tot stand is gekomen.

Leerwerkakkoord
Samen met de gemeente Rotterdam, werkgevers uit de Facilitaire Dienstverlening, het onderwijs en het UWV hebben we het Leerwerkakkoord ondertekend. Met dit akkoord krijgen scholieren, studenten, werkzoekende en werknemers meer kansen in de facilitaire dienstverlening.

De afspraken die zijn gemaakt in dit Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekende en werknemers om zich te onwikkelen, aan het werk te komen en om dat werk te houden.

Certificering

Gom heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Met die code spreken we onder meer af om ons blijvend in te zetten voor goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers.
 
Sinds 2015 hebben we het niveau ‘Goud’ in het FIRA rating-systeem wat we in 2017 hebben omgezet naar ‘Complete CSR Report’. Daarmee waren we het eerste schoonmaakbedrijf van Nederland, wat het hoogste niveau heeft behaald. De FIRA-systematiek is gebaseerd op ISO 26000.