De inzet van Gom voor de inclusieve economie

In een inclusieve economie is er maximaal aandacht voor het belangrijkste goed wat bedrijven bezitten: hun sociaal kapitaal. Bij Gom Schoonhouden hebben we - familiebedrijf van oudsher - altijd al aandacht gehad voor het welzijn van mensen. Ook in het moderne schoonmaakbedrijf dat we nu zijn, blijven we sterk afhankelijk van de inzet van mensen.
 
Daarom ontplooien we veel activiteiten die het mogelijk maken dat mensen met plezier en langdurig hun werk kunnen (blijven) doen. Iets waar we om bekend staan inmiddels. Bij het meest recente medewerkerstevredenheidsonderzoek scoorden we rapportcijfer 7,9. Hóóg, in een branche als de onze.

Ontwikkelingsmogelijkheden bieden

Ieder mens heeft talent. Ieder mens heeft ook ambities op zijn of haar eigen niveau. Die talenten en ambities naar de oppervlakte brengen levert een grote bijdrage aan het plezier in het werk. We werken met specifieke opleidingsmodules voor elk niveau van medewerkers, van de werkvloer tot en met de boardroom. Omdat veel medewerkers afkomstig zijn uit andere culturen, krijgen ze de kans goed Nederlands te leren spreken en schrijven.

Gezonde leefstijl stimuleren

Werkplezier heeft ook te maken met lichamelijke en geestelijke gezondheid. In BRAVO-trajecten wijzen we medewerkers op de impact van vijf belangrijke factoren: beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning.

Veiligheid op het werk

Een veilige werkvloer mag nooit ter discussie staan. Met een stringent VGWM-beleid creëren en handhaven we die mogelijkheden ook.

Werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Schoonmaken is bij uitstek een activiteit om er mensen bij te betrekken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen omdat het in onze familiecultuur zit, maar ook omdat die medewerkers vaak heel loyaal zijn. Met uiteenlopende initiatieven bereiken we ook groepen op de arbeidsmarkt die op eigen kracht niet 1-2-3 aan betaald werk komen.

Bijdragen aan scholing

Door deel te nemen in de opleiding Schoonmaak, Dienstverlening en Zorg aan het Zadkine Startcollege dragen we ook actief bij aan scholing voor de schoonmaakprofessionals van de toekomst. Een vergelijkbaar initiatief is Youngflex: een schoonmaakbedrijf dat in samenwerking met het Albeda College tot stand is gekomen.

Certificering

Gom Schoonhouden heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Met die code spreken we onder meer af om ons blijvend in te zetten voor goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers.
 
Sinds 2015 hebben we het niveau ‘Goud’ in het FIRA rating-systeem wat we in 2017 hebben omgezet naar ‘Platina’. Daarmee waren we het eerste schoonmaakbedrijf van Nederland. De FIRA-systematiek is gebaseerd op ISO 26000.