Industrie

Bij alle industriële activiteiten is vervuiling ongewenst. Machines kunnen defect raken of minder goed werken als vuil zich ophoopt. Onze medewerkers plannen hun werkzaamheden zo, dat u en uw productieproces er zo min mogelijk hinder van ondervindt.  Wat we allemaal kunnen?

  • Schoonmaken van leidingen.
  • Spanten en magazijnstellingen.
  • Reinigen van de plafonds, wanden en vloeren.
  • Grondig reinigen van silo's.
  • Schoonmaken van draaibanken.
  • Compleet reinigen van lakcabines.
  • Schoonmaken en desinfecteren van koelcellen.
  • In- en uitwendig reinigen van bak- en droogovens, robots en productiemachines, inclusief demontage en montage.