Infectiepreventie

Effectief hygiënebeleid basis voor Gom Zorg

Met een effectief hygiënebeleid levert Gom Zorg een belangrijke bijdrage aan het beperken van het risico van infectie-uitbraken binnen zorginstellingen. Onze infectiepreventie-experts zijn goed op de hoogte van de WIP-richtlijnen en de laatste eisen die zijn gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze vormen de basis van onze dienstverlening.

Zo zorgen we voor een schone en veilige omgeving:

  • Wij beschikken over een eigen Kenniscentrum Infectie Preventie (KIP). Alle kennis op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en desinfectie bij zorginstellingen is hierin gebundeld. Het Kenniscentrum Infectie Preventie bestaat uit een aantal interne deskundigen en wordt ondersteund door een externe adviseur infectiepreventie en een onafhankelijke arts-microbioloog. Het KIP bevordert onder andere kennisuitwisseling, dient als vraagbaak voor specifieke cases en adviseert klanten. 
  • Een strikte opvolging van protocollen en richtlijnen die gelden voor de schoonmaak en desinfectie in een operatiekamer, apotheek of andere cleanroom of voor schoonmaak en desinfectie bij een infectie-uitbraak, zoals MRSA, Noro of Klebsiella.
  • Heldere communicatie en structurele afstemming over het onderwerp infectiepreventie tussen alle betrokken medewerkers van uw organisatie en die van Gom Zorg. 
  • Vergroten van de bewustwording van het belang van infectiepreventie onder medewerkers. Wij instrueren hoe zij moeten handelen en waarom. 
  • Opleiding, begeleiding en certificering van onze medewerkers. Zij krijgen bij indiensttreding de GIBI-training (Gom Instructie Bij Introductie) en daarnaast de basisopleiding Schoonmaak in de Zorg. De medewerkers die kritische ruimten schoonmaken volgen tevens een cleanroomtraining. 
  • Aandacht voor persoonlijke hygiëne en bescherming van onze medewerkers. Onze focus gaat uit naar een goede handhygiëne. De WHO guidelines on Hand Hygiene in Health Care zijn hierbij uitgangspunt.

Gom Zorg ziet gelukkig dat infectiepreventie steeds meer op de agenda staat van de overheid en van zorginstellingen. De doorgaans sterke concentraties micro-organismen, de kwetsbaarheid van patiënten en bejaarde bewoners en de hoge bezoekfrequentie veroorzaken een groot infectierisico in medische centra. Daarbij raken steeds meer ziekmakende micro-organismen resistent tegen de antibiotica. De gevolgen zijn groot; naar schatting sterven per jaar 2.000 tot 2.500 mensen aan infecties in Nederland. Van al deze gevallen wordt 80% van de infectieziekten opgedaan in een zorginstelling. De ambitie van Gom Zorg is om dit percentage naar beneden te brengen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Kijk op onze website www.allesoverinfectiepreventie.nl