2015 8apr

Inspirerende facilitaire kennissessie onderwijssector

2015 8apr

kennissessie onderwijs

Hoe kan facilitaire dienstverlening een rol spelen in de 'merkbeleving' van een onderwijsinstelling? En waarom heb je dat eigenlijk nodig? Over - onder andere - die vragen gingen tien professionals van vooraanstaande onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek. Dat deden zij op 3 maart in het Universiteitsmuseum Utrecht, op uitnodiging van Gom.

Over de aanleiding van deze kennissessie vertelt Mieke Sprinkhuizen: "Als landelijk accountmanager onderwijs spreek ik veel facilitaire professionals van onderwijsinstellingen. Duidelijk is dat zij vaak met dezelfde uitdagingen en vraagstukken te maken hebben in hun werkveld. Tijdens deze kennissessie brachten wij deze professionals met elkaar in contact."

 Aansluiting bij de student
Tijdens deze eerste bijeenkomst presenteerde Anneli van der Reijden, directeur FIT van Hogeschool Rotterdam, het concept 'Gastvrij Schoonmaken' en sprak zij over de bijdrage die je als facilitaire dienst kunt leveren aan het imago van je onderwijsinstelling. De vergelijking met merken als de Bijenkorf en Starbucks werd gemaakt: mensen kopen daar omdat ze zich met het merk kunnen identificeren. Het creëren van een belevenis die aansluit bij de student zorgt ervoor dat zij zich identificeren met de onderwijsinstelling en er graag studeren. Gastvrije Schoonmaak helpt daarbij.

Interessante discussies
Het tweede deel van de middag bood de mogelijkheid om door de professionals zelf aangedragen focuspunten te bespreken. Op basis van door hen aangedragen voorbeelden en thema's vond uitwisseling van ervaringen plaats. Gedragsbeïnvloeding van studenten en docenten, verticale en horizontale ketensamenwerking, KPI's in contracten en  aanbestedingen, de rol van facilitaire dienstverleners en aansluiting vinden bij studenten: het  resulteerde in interessante discussies en visies.

Behoefte aan vervolg
"De deelnemers vonden het een zeer interessante bijeenkomst", bevestigt Sprinkhuizen, "We gaan hier zeker een vervolg aan geven, waarin we op verzoek van de deelnemers dieper ingaan op een aantal issues. Ook werd enthousiast gereageerd op het voorstel om bepaalde vraagstukken, die bredere maatschappelijke impact hebben, uit te laten werken als afstudeeropdracht. Hierin gaan we dus met meerdere onderwijsinstellingen samenwerken."