201619jan

KIP op Beurs Facilitair

201619jan

Het Kenniscentrum Infectiepreventie (KIP) van Gom ZorgSupport gaf tijdens de Beurs Facilitair een korte lezing over het belang van schoonmaak voor infectiepreventie in de Zorg.

De toehoorders werd eerst verzocht hun handen te desinfecteren met handalcohol, daarna kon men onder een speciale lamp zien of alle plekken op de handen wel waren gewassen. De uitslag laat zich raden; er bleken nogal wat plekken te zijn overgeslagen.

Vervolgens werden in het kort de uitgangspunten van infectiepreventie toegelicht en de belangrijke rol besproken van zowel adequate handhygiëne als goede schoonmaak in het voorkomen van verspreiding van schadelijke micro-organismen.   Uiterst vermakelijk, maar met een zeer serieuze ondertoon was de quiz die Gom ZorgSupport daarna hield om de kennis bij de toehoorders te toetsen. Er werd bijvoorbeeld gevraagd  of er meer of minder dan 70.000 ziekenhuisinfecties per jaar zijn. Het antwoord? Meer dan 70.000! En natuurlijk waren er vragen op het gebied van handhygiëne, want infectiepreventie begint altijd bij een goede handhygiëne. Zo kwam het publiek te weten dat het volgens de richtlijnen zestig seconden duurt om je handen te wassen en maar dertig seconden om te desinfecteren. En wanneer moet je zeep gebruiken en wanneer desinfecteren? Het antwoord: Wel zichtbare verontreiniging op de handen? Wassen met water en zeep. Geen zichtbare verontreiniging vraagt om desinfecteren. Maar bij het norovirus helpt desinfecteren niet. Handen wassen is hierbij de enige optie.