De inzet van Gom voor klimaatneutraal ondernemen

In de oorspronkelijke betekenis staat klimaatneutraal voor processen die geen negatieve impact hebben het klimaat. Dat geldt nog niet voor al onze processen. Wel werken we er hard aan om op steeds meer terreinen winst te boeken. In veel gevallen kunnen we op eigen kracht veranderingen bewerkstelligen. In andere gevallen nemen we het initiatief om met leveranciers van machines en middelen te werken aan klimaatneutrale oplossingen. En, zolang 100% klimaatneutraal nog niet haalbaar is, in ieder geval de impact van ons werk op de klimaatverandering verder te minimaliseren.

Made Blue project

Water is een onmisbaar bestanddeel tijdens het schoonmaakproces. Tegelijkertijd weten we dat water  de olie van de toekomst wordt: schaars. Daarom nemen we nu al initiatieven om dat gebruik terug te dringen. Met onze deelname in het project Made Blue gaan we nog een stap verder: het elimineren van de waterverspilling op onze werklocaties gaat hand in hand met drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden.
 
Voor elke liter water die we nu nog gebruiken, creëren we één liter schoon drinkwater elders op de wereld. Het Made Blue project is opgezet in samenwerking met Tennant, leverancier van schoonmaakmachines. Samen hebben we bereikt dat machines met tweederde minder water hun werk kunnen blijven doen. Ook chemie komt er niet langer meer aan te pas.

Duurzaam inkopen

Ook op andere vlakken kijken we goed naar leveranciers. Delen ze onze ideeën over klimaatneutraal ondernemen? Zijn ze actief bezig met innovatieve oplossingen? Een belangrijk selectiecriterium in het inkoopproces is daarom de maatschappelijk verantwoorde focus van die leveranciers.

Milieubesparend schoonmaken

In het schoonmaakproces bekijken we elke handeling op de milieu-impact. De introductie van de microvezeltechniek bijvoorbeeld heeft een heel groot effect gehad op het terugdringen van het middelenverbruik. Op alle werklocaties maken we inmiddels gebruik van heel nauwkeurige doseersystemen, die exact de juiste hoeveelheid middel - en dus de minste impact - genereren. Maar ook de schoonmaaktechniek kan het verschil maken. Milieubesparend schoonmaken is daarom een vast onderdeel van de werkinstructie die nieuwe medewerkers tijdens hun training aanleren.

Afvalreductie

Ons werk levert afval op. Maar we kunnen al een grote milieustap zetten door afval op de werkplek te scheiden, zodat hergebruik wordt vereenvoudigd. In samenwerking met opdrachtgevers ontwikkelen we praktische oplossingen om verschillende afvalbronnen te onderscheiden. Met leveranciers komen we tot overeenkomsten om duurzame materialen en machines ná gebruik terug te nemen. En ook in onze eigen middelen heeft het afvalaspect een hoge prioriteit. Door schoonmaakmiddelen te verpakken in flessen van suikerriet, hebben we een grondstof die 100% hernieuwbaar is.

Energieverbruik terugdringen

Schoonmaken kan vaak ook niet zonder energie. Al is het maar de brandstof die nodig is voor het vervoer van medewerkers naar de werklocaties. Al onze auto’s hebben het A-, B- of C-energielabel en zijn voorzien van een roetfilter. En in onze eigen gebouwen kiezen we consequent voor groene stroom.

Certificering

Gom Schoonhouden is gecertificeerd conform ISO 14001.