Kwaliteit borgen en verbeteren met de plan-do-check en act methode

De Plan-Do-Check-Act cyclus is een regelkringprincipe voor procesbesturing en continue verbetering. De cyclus bestaat uit vier stappen. De toepassing en borging ervan is essentieel voor een hogere kwaliteit van de excellente organisatieprestaties van Gom Schoonhouden.

 • Plan
  plannen maken en doelstellingen formuleren 
 • Do
  plannen uitvoeren en registreren procesgegevens 
 • Check
  plannen vergelijken met realisatie en deze bespreken 
 • Act
  plannen en doelstellingen actualiseren en bijsturen  

Gom past de Plan-Do-Check-Act methode toe binnen de operatie met als doel om de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden te borgen. Wij passen deze methode toe binnen de Hanzehogeschool Groningen, om te voldoen aan de eisen ten aanzien van de opleiding en competenties van onze schoonmaakmedewerkers. Wilt u meer weten over de werking van de methode binnen het onderwijs, neem dan contact op!