Legionellapreventie

Het drinkwater in Nederland voldoet aan zware normen en veiligheidseisen. Het mag geen micro-organismen met een dusdanige hoeveelheid bevatten, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en dus legionella kan veroorzaken. 

Op welke manier kun je besmet worden met legionella?

U kunt ziek worden als u druppels waternevel inademt, die besmet zijn met legionellabacteriën. Legionella pneumophila blijkt onder bepaalde gunstige omstandigheden sterk in aantal toe te nemen. Optimale groeiomstandigheden zijn stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 60 °C (optimaal is 37 °C). Als het water niet door het hele watersysteem kan stromen, is het mogelijk dat het water langdurig blijft stilstaan in 'dode' hoeken. De bacterie krijgt zo de kans zich te vermeerderen in slijmlaagjes (biofilm) aan de binnenkant van leidingen of in het bezinksel op de bodem van leidingen en reservoirs. Dergelijke omstandigheden blijken veelvuldig voor te komen in door de mens ontworpen warmwatersystemen zoals drinkwaterleidingen, sanitair, zwembaden, fonteinen en luchtkoelers.

Temperaturen waarbij legionella kan voorkomen

Hoe kun je het risico verkleinen?

Om dit risico te verkleinen zijn er regels voor leidingwaterinstallaties op plaatsen zoals ziekenhuizen en hotels. Ook zijn er regels voor bijvoorbeeld bubbelbaden en natte koeltorens. Thuis is het verstandig de waterleiding goed door te spoelen na een vakantie.

Maar dat geldt natuurlijk ook voor kantooromgevingen. Ook daar moeten de waterleidingen met regelmaat in gebruik zijn en dus doorspoelen. Het wordt dan nog wel eens vergeten bij kantoorpanden die enige tijd leeg staan of verdiepingen die niet in gebruik zijn.

Wat kunnen we voor u betekenen?

"Voorkomen is beter dan genezen" is een toepasselijk spreekwoord en Gom Specialistische Reiniging kan voor u de zorg omtrent legionellapreventie uit handen nemen en ontzorgt u volledig op het gebied van waterkwaliteit en -veiligheid. Denk onder andere aan het preventief doorspoelen van weinig gebruikte tappunten en sanitair in panden die leeg staan of verdiepingen die enige tijd buiten gebruik zijn. Of thermische desinfectie van mengwatersystemen en een controle op het niet-gebruiken van brandslanghaspels.


Terug naar het overzicht specialistische werkzaamheden