201410dec

Meerderheid ziekenhuizen desinfecteert Ebola-ruimten zelf

201410dec

Gom ZorgSupport heeft in november een telefonisch marktonderzoek uitgevoerd onder Nederlandse ziekenhuizen naar de schoonmaak van mogelijk met Ebola besmette ruimten. Meer dan 30 ziekenhuizen hebben meegewerkt aan dit onderzoek.

61% van de ziekenhuizen verzorgt de reiniging/desinfectie van mogelijk met Ebola besmette ruimten met eigen personeel, vooral van de afdeling infectiepreventie en de facilitaire of huishoudelijke dienst. De betreffende medewerkers hebben in 89% van de gevallen aanvullende training genoten en beschermende kleding ontvangen. Om de vaardigheden op peil te houden,  wordt deze training bij het merendeel van de ziekenhuizen regelmatig herhaald. Gom ZorgSupport onderschrijft als desinfectiespecialist dat regelmatige herhaaltrainingen noodzakelijk worden gevonden. 

De overige ziekenhuizen besteden dit uit aan het eigen schoonmaakbedrijf of gespecialiseerde bedrijven. In 94% van de gevallen heeft het ziekenhuis zich ervan overtuigd dat de medewerkers van de externe leverancier adequate training en beschermende kleding heeft ontvangen. Gom ZorgSupport vindt het opvallend dat toch nog 6% van de ziekenhuizen zich als opdrachtgever blijkbaar  niet verantwoordelijk acht om te controleren of het personeel van het ingehuurde schoonmaakbedrijf voldoende is getraind en beschermd. Zes procent van de ziekenhuizen geeft ook te kennen dat zij niet beschikken over een apart protocol voor de reiniging/desinfectie van mogelijk Ebola-besmette ruimten.

Het toezicht op de juiste uitvoering van de werkzaamheden wordt in het algemeen uitgevoerd door deskundigen infectiepreventie, de leidinggevende van de betreffende afdeling zoals de spoedeisende hulp of de leidinggevende van de schoonmaakmedewerkers.

We zijn echter wel verheugd dat uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ondervraagde ziekenhuizen zich actief heeft voorbereid om een desinfectie van een mogelijk met Ebola besmette ruimte uit te (laten) voeren.