201625apr

Mooi jaar voor Gom ondanks forse tegenvallers

201625apr

gom schoonhouden

Gom heeft in 2015 een groei van 4,9 procent weten te realiseren en zag ook het rendement verbeteren. Het faillissement van V&D en de inbesteding bij Drechtsteden zorgden op het eind van het jaar helaas voor forse tegenvallers. Met drie nieuwe, klantgerichte concepten en investeringen in innovaties en ICT-oplossingen zet Gom duidelijk in op extra groei.

De markt voor schoonmaak lijkt langzaam weer aan te trekken. Jammer is wel dat de tendens tot inbesteding bij overheden als een donkere wolk boven de sector hangt. Gom heeft in 2015 een groei van 4,9 procent weten te realiseren. Tegelijkertijd is de bruto-marge verbeterd door oververloning, boventalligheid en ziekteverzuim terug te brengen en dus ook de kosten daarvan te reduceren. Door de organisatie kritisch tegen het licht te houden kon ook een flinke besparing worden gerealiseerd op de indirecte kosten. Het rendement is in 2016 dan ook gestegen van 2,7 naar 3,4 procent en dat had nog meer kunnen zijn als er op het eind van het jaar niet zulke forse tegenvallers waren geweest met een sterk en onvoorzien negatief effect op de omzet en het resultaat.  

Klantgericht werken
De strategie van Gom is gericht op groei. Voor 2016 wordt dat echter moeilijk. Door het plotselinge faillissement van V&D en de inbesteding van het Rijk is ook een aanzienlijke hoeveelheid omzet weggevallen voor Gom. Bij de warenhuisketen werkten maar liefst 200 schoonmaakmedewerkers. Bij de inbesteding van Drechtsteden, waar eind 2015 de 50 mensen van Gom zijn vervangen door medewerkers van SW-bedrijven, is ook de bijbehorende omzet verdwenen. De inbesteding bij het Rijk zal in 2016 eveneens doorwerken in de cijfers: begin dit jaar heeft de RSO de schoonmaak bij het ministerie van Economische Zaken overgenomen van Gom, een significant omzetverlies. Met nog meer nadruk op klantgericht werken zet Gom in op een hoge retentie. Ook wordt geïnvesteerd in innovaties.  

Nieuwe proposities
Om meer groei te bereiken zal Gom nog dit jaar drie nieuwe, klantgerichte concepten introduceren. Bovendien wordt gewerkt aan nieuwe ICT-oplossingen en investeert Gom in smart building-technologie. Sensors in gebouwen bijvoorbeeld kunnen aangeven dat ruimtes niet gebruikt zijn en dus niet schoongemaakt hoeven te worden. Sensors in dispensers kunnen tijdig signaleren dat bijvullen nodig is. Dat stelt Gom in staat om efficiënter te werken en bovendien een nog betere kwaliteit te leveren. En dat draagt weer bij aan de beleving en de klanttevredenheid, ook bij eindgebruikers. Gom onderzoekt vanzelfsprekend ook de inzet van schoonmaakrobots. Mooie bijkomstigheid is dat dit soort technische oplossingen mede kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, al jaren een belangrijk speerpunt bij Gom.

Meer informatie vind je terug op Facilicom jaarverslag 2015